Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor 

 

Yrkesutbildning 

Om du ansöker om sådan dispens från behörighetsvillkor som avses i lagen om yrkesutbildning bör du skicka ansökan till regionförvaltningsverket för ditt eget område.

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärdar beslut som gäller sådan dispens för lärare och rektor som avses i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen samt motsvarande dispens till rektor som avses i lagen om grundläggande konstundervisning överallt i Finland. 

Du kan göra din ansökan i e-tjänsten eller skicka en fritt formulerad ansökan till regionförvaltningsverket. Bifoga kopior på de studie- och arbetsintyg med stöd av vilka du ansöker om dispens.  

Mer information om ansökan om dispens får du hos det behöriga regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket tar inte på förhand ställning till dispensärendets slutresultat.

Både ett jakande och nekande beslut på ansökan kostar 360 euro. 

Länkar till lagar