Registret för övervakning av penningtvätt

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål.

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn.

Läs mer om tillsynen över penningtvättslagen.

Om registret

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Du hittar en länk till registret nederst på den här sidan.

Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningarna ingår i ett eget koncessionsregister. En rapporteringsskyldig aktör behöver inte lämna en ansökan till registret för övervakning av penningtvätt om den redan är registrerad i något annat av regionförvaltningsverkets register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningar, indrivningsrörelser, konsumentkreditgivare och förmedlare av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler är sådana aktörer.  

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga aktörer som vi övervakar vid punkten ”Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen?”

Du kan besvara enkäten för att se om du är registreringspliktig. Du hittar länken till testet längst ner på sidan.

Använd den elektroniska ansökningsblanketten för att ansöka till registret för övervakning av penningtvätt. Du hittar en länk till blanketten nederst på sidan. 

Följ anvisningarna nedan: 

 1. Gå till regionförvaltningens e-tjänst.  
 2. Välj e-tjänsten ”Registret för övervakning av penningtvätt”. 
 3. Identifiera dig på det sätt som är lämpligast för dig. Logga in i e-tjänsten med stark autentisering. Du kan använda certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoderna som du har fått av din egen bank. Använd inte ett företags bankkoder. 
 4. Börja med att läsa och godkänna användningsvillkoren: Klicka på ”Börja” och kom ihåg att kryssa för punkten Jag godkänner användarvillkoren innan du går vidare. 
 5. Företagets grunduppgifter och kontaktuppgifter: Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera eller lägg till uppgifter som saknas. Därefter ska du klicka på den gröna ikonen ”Spara” som finns längst ner på sidan. OBS! Du ska INTE klicka på ”Stäng”-ikonen om du inte vill avbryta ifyllandet av blanketten. Kom dessutom ihåg att fylla i alla obligatoriska punkter som är märkta med *-tecknet. 
 6. Oberoende av om du sköter ärenden för ett företag, en sammanslutning eller som enskild näringsidkare bör du först skriva in FO-numret och klicka på ”Hämta uppgifterna”. Du måste ha tillstånd att sköta företagets ärenden. Om du har rätt att företräda företaget bör du kryssa för punkten ”Jag har rätt att uträtta ärenden i företagets eller sammanslutningens namn”. Om rätten att företräda företaget inte framgår av handelsregisterutdraget bör du skicka en fullmakt som bevisar representationsrätten till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor till e-posten [email protected] Om du däremot är en enskild näringsidkare ska du komma ihåg att dessutom kryssa för ”Jag är enskild näringsidkare”. 
 7. Klicka på ikonen ”Fyll i ansökan”. 

Behandlingstiden för ansökan är två veckor. Behandlingstiden påverkas av mängden ansökningar och om det eventuellt behövs ytterligare utredningar.

Det är avgiftsbelagt att registreras i registret för övervakning av penningtvätt. Registreringsavgiften är 200 euro om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Registreringsavgiften för sådana som erbjuder företagstjänster eller valutaväxling är 355 euro om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgifterna bestäms i statsrådets förordning. 

Registreringsavgiften faktureras separat. Avgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut.

Anmälning av tvivelaktiga transaktioner

Som en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket ska du känna din kund och följa upp kundrelationen så länge den pågår. En rapporteringsskyldig aktör ska upptäcka avvikande transaktioner och utreda ursprunget för tillgångarna i samband med dem.  

Om du lägger märke till en avvikande transaktion ska du ta reda på grunderna och syftet med transaktionen närmare. Om det är något i transaktionen som avviker och inte passar i kundens profil eller tidigare transaktioner ska syftet och grunden för den tvivelaktiga transaktionen genast redas ut.  

Du kan jämföra den avvikande transaktionen med 

 • sedvanlig verksamhet i den aktuella branschen 
 • motsvarande kunders sedvanliga beteende 
 • vad som är typiskt för likadana produkter eller tjänster.  

Om transaktionen också efter utredningen verkar tvivelaktig ska du genast anmäla den till centralen för utredning av penningtvätt. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Du behöver inte bedöma om det handlar om ett brott. 

Som rapporteringsskyldig aktör ska du alltid anmäla om 

 • transaktionen verkar tvivelaktig också efter kundens redogörelse 
 • du blir tvungen att neka transaktionen på grund av att den är avvikande eller tvivelaktig 
 • du märker att transaktionen är tvivelaktig efter att den redan är gjord. 

Man får inte avslöja för kunden att man gör en anmälan. Utredningar som har inhämtats för anmälan ska förvaras separat från andra kundhandlingar i fem år. 

Vart skickas anmälan? 

Centralen för utredning av penningtvätt finns i anslutning till centralkriminalpolisen. Den behandlar mottagna anmälningar om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt producerar material för bekämpningen av penningtvätt. 

Anmälan görs elektroniskt på centralen för utredning av penningtvätts webbsidor som kräver registrering. Anmälan kan göras både som företrädare för en organisation och som privatperson. Du hittar en länk nederst på den här sidan.  

Länkar till lagar