Prisinformation

Vi övervakar att priser på varor och tjänster inom detaljhandeln och i marknadsföringen annonseras på det sätt som förutsätts i lagen. I exempelvis butiker, skyltfönster, näthandel och tidningsannonser ska priset visas på det sätt som lagen kräver. 

Priset på en konsumtionsnyttighet, vanligen en vara eller en tjänst, ska annonseras på ett klart och entydigt sätt i marknadsföringen. Priset ska alltid uppges så att konsumenten enkelt förstår och upptäcker det. Statsrådets förordning om prisinformation innehåller detaljerade principer för hur priser ska anges.

Vi ger råd och vägleder företagare i hur priserna ska anges. Vi kan uppmana företagaren att rätta till bristfälliga prismärkningar. Om företagaren trots uppmaningar inte rättar till prismärkningarna kan vi besluta om marknadsföringsförbud och förena det med vite. Inom tillsynen kontaktar vi företagaren om det behövs eller gör ett tillsynsbesök till försäljningsstället. 

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) samt konsumentombudsmannen behandlar sådana prismärkningsärenden som kräver lagtolkning. I sista hand är det marknadsdomstolen som avgör linjedragningarna. Vilseledande marknadsföring och tillsynen över avtalsvillkor hör till Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter.

Vanliga frågor

För att rätta till bristfälliga prismärkningar bör du först kontakta företagaren direkt.

kan också anmäla bristfälliga prismärkningar till regionförvaltningsverket. Skriv följande uppgifter i anmälan:

  • namn och kontaktuppgifter till företaget som anmälan gäller
  • gäller din anmälan prismärkningen på försäljningsstället eller i marknadsföringen
  • vilken produkt, produktgrupp eller tjänst gäller anmälan.

Skicka anmälan per e-post till registratorskontoret. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Vi kontaktar företagaren om det behövs eller gör ett tillsynsbesök till försäljningsstället.

Om det är fråga om en tvist mellan en konsument och en företagare är det bäst att konsumenten gör en skriftlig reklamation. Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning ger personlig hjälp och råd.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

Läs mer om prisinformation

Läs mer om konsumentrådgivningen