Offentliga delgivningar Södra Finland

3.9.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 3 september 2021 i ärendet ESAVI/29608/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 3 oktober 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 10.9.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


2.9.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 2 september 2021 i ärendet ESAVI/29395/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 2 oktober 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 2 september 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


20.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 20 augusti 2021 i ärendet ESAVI/28028/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 20 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt med undantag Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.9.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna (med undantag av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


12.08.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 12 augusti 2021 i ärendet ESAVI/26499/2021 meddelat ett beslut enligt 58 och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 13 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förordnande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt ett förordnande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att i kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda ordna användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse så att kunder och de som deltar i verksamheten de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 12 augusti 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (minedu.fi)


6.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 6 augusti 2021 i ärendet ESAVI/26422/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 6 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


28.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 28 juli 2021 i ärendet ESAVI/25767/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


8.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 juli 2021 i ärendet ESAVI/24075/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 12 juli 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


6.7.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 6 juli 2021 i ärendet ESAVI/23777/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 10 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 6 juli 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


28.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 28 juni 2021 i ärendet ESAVI/22855/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 28 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


23.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/22192/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa för att förhindra spridning av Sars-CoV-2-virus

Decision | OtsusПОСТАНОВЛЕНИЕ


22.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 juni 2021 i ärendet ESAVI/22281/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (med undantag av Kärkölä, Lahtis och Orimattila).

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna (med undantag av Kärkölä, Lahtis och Orimattila)


15.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 15 juni 2021 i ärendet ESAVI/21393/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 16 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


15.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 15 juni 2021 i ärendet ESAVI/21391/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 14 juni 2021 i ärendet ESAVI/21176/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 16 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 14 juni 2021 i ärendet ESAVI/21177/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 15 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


10.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 10 juni 2021 i ärendet ESAVI/20795/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 10 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 11 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


8.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 juni 2021 i ärendet ESAVI/20468/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 8 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet ESAVI/20028/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna 


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet ESAVI/20026/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19542/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19450/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 7.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19541/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19448/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler