Offentliga delgivningar Södra Finland


18.1.2022

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 18 januari 2022 i ärendet ESAVI/1632/2022 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 18 febuari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 18.1.2022. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


11.1.2022

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 11 januari 2022 i ärendet ESAVI/470/2022 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 februari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 11.1.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


10.1.2022

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 7 januari 2022 i ärendet ESAVI/561/2022 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 februari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet (ESAVI/37717/2021) enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar av den 3 november 2021 som förordnade alla personer som vistas i området vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe att delta i den hälsokontroll som Helsingfors stad ordnar för att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19.

Förordnandet upphävs för perioden 8.1.2022–31.1.2022.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 10.1.2022. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutBesvärsanvisning


30.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 30 december 2021 i ärendet ESAVI/44221/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Regionförvaltningsverket upphäver för perioden 31.12.2021-31.1.2022 förordnandet enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar (ESAVI/44223/2021) som meddelades 17.12.2021 gällande obligatoriska hälsokontroller av personer som anländer till Finland vid gränsövergångarna inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 30.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning


28.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 28 december 2021 i ärendet ESAVI/44986/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 28 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 28.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


23.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 23 december 2021 i ärendet ESAVI/45080/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 23 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


23.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 23 december 2021 i ärendet ESAVI/44863/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 23 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


23.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 23 december 2021 i ärendet ESAVI/45135/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 23 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning Kommunerna


 

23.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 23 december 2021 i ärendet ESAVI/43939/2021 meddelat ett beslut enligt 58 och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 23 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


17.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 december 2021 i ärendet ESAVI/43512/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 26 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 17.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


17.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 december 2021 i ärendet ESAVI/44190/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 17 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 17.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


17.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 december 2021 i ärendet ESAVI/44223/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller som gäller vid gränsövergångarna inom regionförvaltningsverket i Södra Finlands område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 17.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning

Beslutsreferat: suomi | english | svenska | eesti | русский


10.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 10 december 2021 i ärendet ESAVI/43136/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 12 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ordnande av alla offentliga tillställningar inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 10.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


2.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 2 december 2021 i ärendet ESAVI/41658/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 2 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 D § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 2.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


1.12.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 december 2021 i ärendet ESAVI/42009/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller som gäller vid gränsövergångarna inom regionförvaltningsverket i Södra Finlands område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning

Beslutsreferat: english | svenska | eesti | русский


30.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 30 november 2021 i ärendet ESAVI/40342/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 2 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 30.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


30.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 30 november 2021 i ärendet ESAVI/41521/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 30.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


24.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 november 2021 i ärendet ESAVI/40397/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 26 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


18.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 18 november 2021 i ärendet ESAVI/39238/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 24 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 18.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


3.11.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 3 november 2021 i ärendet ESAVI/37717/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 januari 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller och att ta del i hälsokontrollerna vid Helsinki Shipyard Oy:s verksamhetsställe.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning

Beslutsreferat: english | svenska | eesti | русский


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter