Offentliga delgivningar Södra Finland

22.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 juni 2021 i ärendet ESAVI/22281/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 22 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (med undantag av Kärkölä, Lahtis och Orimattila).

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna (med undantag av Kärkölä, Lahtis och Orimattila)


15.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 15 juni 2021 i ärendet ESAVI/21393/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 16 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


15.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 15 juni 2021 i ärendet ESAVI/21391/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 15 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 14 juni 2021 i ärendet ESAVI/21176/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 16 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


14.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 14 juni 2021 i ärendet ESAVI/21177/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 15 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning 


10.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 10 juni 2021 i ärendet ESAVI/20795/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 10 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 11 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


8.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 juni 2021 i ärendet ESAVI/20468/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 8 juni 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet ESAVI/20028/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna 


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet ESAVI/20026/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 4 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19542/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19450/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunernas områden i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 7.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning 


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19541/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 1 juni 2021 i ärendet ESAVI/19448/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


26.5.2021

Meddelande: Strykning av Kotision Oy (FO-nummer 2679240-5) från registret över förmedlingsrörelser

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) att Regionförvaltningsverket i Södra Finland har strukit förmedlingsrörelsen Kotision Oy från registret över förmedlingsrörelser. Företaget har enligt handelsregisterutdraget lagts ner den 12 oktober 2020. Av den anledningen har beslutet inte kunnat lämnas till företaget. Ärendet har behandlats med diarienumret ESAVI/30377/2020.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.5.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.


24.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/18486/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 24 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna, Päijänne-Tavastland | Kommunerna, Egentliga Tavastland (på finska)


24.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/18302/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 26.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna, Päijänne-Tavastland | Kommunerna, Egentliga Tavastland (på finska) |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


24.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/18052/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 30 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 24 maj 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Beslutsreferat | Beslutsreferat (engelska) | Beslutsreferat (ryska) | Beslutsreferat (estniska)


24.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/18299/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 24 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna 


24.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 maj 2021 i ärendet ESAVI/18296/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 24 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


20.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 20 maj 2021 i ärendet ESAVI/17943/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 20 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 20.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


11.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 11 maj 2021 i ärendet ESAVI/16711/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 11.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


7.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 7 maj 2021 i ärendet ESAVI/16248/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 7 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 11.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


30.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 30 april 2021 i ärendet ESAVI/15115/2021 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 maj 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 140kB  | Besvärsanvisning pdf 1MB  | Kommunerna pdf 28kB

 


22.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 april 2021 i ärendet ESAVI/13661/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 16 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 23.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 223kB Besvärsanvisning pdf 1MB  | Kommunerna pdf 33kB  |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler pdf 164kB


22.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 april 2021 i ärendet ESAVI/13542/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 22 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 163kB  | Besvärsanvisning pdf 1MB  


20.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 20 april 2021 i ärendet ESAVI/13633/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 20 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet upphäver ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 21 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 109kB  | Besvärsanvisning pdf 1MB  | Kommunerna pdf 29kB


9.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 9 april 2021 i ärendet ESAVI/12122/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 28 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 220kB Besvärsanvisning pdf 1MB  | Kommunerna pdf 31kB


8.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 april 2021 i ärendet ESAVI/12044/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 23 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 9.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut pdf 213kB Besvärsanvisning pdf 1MB