Offentliga delgivningar Södra Finland

21.2.2022

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 21 februari 2022 i ärendet  ESAVI/7110/2022 meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 21 mars 2022 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus.

Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 21.2.2022. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter