Romska frågor

Du kan kontakta oss i alla romska frågor. Vårt arbete är mycket kundorienterat. Vid varje regionförvaltningsverk finns en utsedd planerare för romska frågor som du når till exempel via registratorskontoret.

Registraturtjänster
 
Regionförvaltningsverket ger bland annat råd, handledning, information och utbildning som gäller romska frågor. Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter och romska aktörer. Samarbetsaktörer är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, utbildningsgruppen för rombefolkningen på Utbildningsstyrelsen, kommuner, romska arbetsgrupper och organisationer samt församlingar. Regionförvaltningsverket har också ett intensivt samarbete med den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden. 

Regionala delegationer för romska ärenden

Syftet med en delegation är att främja den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden i samarbete med myndigheterna och den romska befolkningen. 

I Finland finns fyra regionala delegationer för romska ärenden:  

 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland 
 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Östra Finland 
 • i verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Norra Finland och Lappland 
 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverken i Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland. 

En delegation för romska ärenden har till uppgift att: 

 • Följa upp hur den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden utvecklas i syfte att främja jämlikheten. Delegationen ger dessutom myndigheter utlåtanden i dessa ärenden. 
 • Ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen. 
 • Motarbeta diskriminering av den romska befolkningen. 
 • Främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen. 

En delegation kan ha högst 14 medlemmar, ordförande och vice ordförande medräknade. Hälften av delegationens medlemmar ska vara romer. Den regionala fördelningen beaktas när medlemmar utses. Delegationens sekreterare är regionförvaltningsverkets planerare för romska ärenden.

Romska frågor berör många olika myndigheter. Därför är det väldigt viktigt att alla centrala aktörer är företrädda i gruppen: romer, experter inom bildning och omsorg, kultur- och undervisningsväsendet, arbetskraftsmyndigheterna, församlingen och olika sakkunniginstanser efter behov. 

Regionförvaltningsverket utser delegationens medlemmar för tre år i sänder.

Mandatperiod: 2023−2025

Ordförande: direktör Kristiina Poikajärvi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Vice ordförande: Taito Lehmusta, Forssa
Sekreterare: specialplanerare Malla Laiti, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Medlemmar och ersättare:

 1. Tiina Kirmanen
 2. Saana Pukkio (ersättare Marjo van Dijken)
 3. Eija Leino
 4. Anna-Riitta Liakka
 5. Tuija Mustajärvi
 6. Joni Jaakkola
 7. Tamara Åkerlund
 8. Nadja Lindeman 
 9. Helena Blomerus
 10. Dino Nyman
 11. Kyösti Svart
 12. Paula Åkerlund

Mandatperiod 2023 - 2025

Ordförande: Maarita Mannelin Norra Karelens välfärdsområde
Vice ordförande: Ossi Blomerus, Savonlinnan Romaniyhdistys ry
Sekreterare: Helena Valentin, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Medlemmar:

 1. Daniel Ahlgren, Punkaharju
 2. Johanna Albert, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
 3. Priscilla Bollström, Kides 
 4. Janne Blomerus, Rom-Mikkeli ry.
 5. Teresa Blomerus, Ylä-Savon romanit ry.
 6. Mari Hytönen, Södra Savolax välfärdsområde
 7. Tenho Nikkinen, Kuopio
 8. Yasemin Piel, Norra Savolax välfärdsområde
 9. Erik Reinikka, Nurmes stad
 10. Kari Riihola, Idensalmi stad
 11. Anna Tolvanen, Nyslotts stad
 12. Terno Åkerlund, Varkaus

Ersättare:

Mikko Nenonen, Norra Karelens välfärdsområde
Mari Roikonen, NTM-centralen i Södra Savolax
Mirette Palm, Nurmes stad

Mandatperiod: 2023−2025

Ordförande: Leena Räsänen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Vice ordförande: Arto Zitron, företagare, Turun seudun romanit ry
Sekreterare: specialplanerare Katja Ärling, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Medlemmar:

 1. Eetu Myllymäki
 2. Taru Pätäri
 3. Jari-Pekka Messula
 4. Toni Sjöblom
 5. Anneli Pahta
 6. Pentti Silvennoinen
 7. Harri Svart
 8. Arto Zitron
 9. Melissa Lindeman
 10. Voitto Friman
 11. Katja Lindgren
 12. Michelle Kasa
 13. Jani Lindroos
 14. Lea Karjomaa
 15. Paula Mäkiharju-Brander
 16. Laura Vänttinen
 17. Maria Tolppanen
 18. Sirkka Penttilä
 19. Sirkka-Liisa Varjus
 20. Krista Virtanen
 21. Maria Päivänen
 22. Leena Räsänen
 23. Katja Theresa Ärling

Mandatperiod: 2023−2025

Ordförande: direktör Maria Siurua, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Sekreterare: planerare Henry Lindgren, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Medlemmar:

 1. Hanna Määttä
 2. Sari Lahdenperä
 3. Senja Valentin
 4. Juha Alvari Ahlgren
 5. Kalevi Långström
 6. Jari Jaakkonen 
 7. Päivi Ahola-Anttonen 
 8. Jenni Kettunen
 9. Ramona Grönstrand
 10. Tanja Svarts Lindgren
 11. Leif Flink 
 12. Mirja Kangas