Regionförvaltningsverkets kundservice
 

Kontakta oss när du vill. Vi hjälper dig att fo svar på dina frågor.

Vår kundservice ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter. Vi hjälper dig också att uträtta ärenden hos oss.

Kontakta oss

Krypterad e-post

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd alltid krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller på annat sätt känsliga uppgifter.  Med krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: https://turvaviesti.avi.fi/

Du kan uträtta ärenden hos oss på många olika sätt. Läs mer på sidan Välj ärende.

Välj ärende

Observera

  • Dessa tjänster fortsätter som tidigare:
  • Skicka de handlingar som ska registreras till vårt registratorskontor. Detta gäller till exempel ansökningar och tilläggsutredningar. Läs mer om våra registraturtjänster: avi.fi/sv/registraturtjanster.

Vårt servicelöfte

  • Vår kundservice stöder dig i uträttandet av ärenden och ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter.
  • Du behöver bara kontakta kundservicen en gång. Om ditt ärende inte kan lösas i vår kundservice hänvisar vi din fråga vidare. En person som känner till ditt ärende bättre kontaktar dig så snart som möjligt.

Information om vår kundservice

  • I vår nya riksomfattande kundservice får du stöd av våra servicerådgivare i att uträtta dina ärenden. De ger dig också råd gällande regionförvaltningsverkets uppgifter. Vi utvidgar kundrådgivningens djup med ett ämnesområde åt gången. Vi är tacksamma för respons. Det hjälper oss i vårt utvecklingsarbete.
  • Vi sparar samtalen till vår kundservice så att vi kan utveckla kvaliteten på vår service. Dessutom sparas kontakter som inkommer per e-post och på formulär inklusive kontaktuppgifter i vårt kundsystem. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående. 
  • Vår dataskyddsbeskrivning
  • Tillgänglighetsutlåtandet

Vanliga frågor

Här hittar du i stor utsträckning svar på vanliga frågor om regionalförvaltningsverket och coronaviruset:

Om du hittar inte svaret för dina frågor som gäller covid-19, kan du kontakta vår kundservice. Vi besvarar frågor som gäller evenemangsarrangörer och restaurangverksamhet.