Regionförvaltningsverkets kundservice

Kontakta oss när du vill. Vi hjälper dig att fo svar på dina frågor.

Vår kundservice ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter. 

När ditt ärende gäller arbetarskyddet, vänligen ta direkt kontakt med den riksomfattande telefonrådgivningen för arbetarskyddet. I miljöfrågor betjänas du av den riksomfattande kundservicen för miljöärenden.

Kundservice

Du kan kontakta oss via vår webblankett eller per e-post, men det kan bli fördröjningar med svar. Vi beklagar besväret.

 • Ta kontakt via blanketten Fråga RFV:s kundservice.
 • Ring: 
  • må-fr kl. 9.30–15.30. 
  • 0295 016 780 (finska)
  • 0295 016 781 (svenska).
  • För ett samtal till regionförvaltningsverket från en fast telefon betalar kunden en lokalnätsavgift (lna) och för samtal från mobiltelefon en mobilsamtalsavgift (msa). 
 • Skicka e-post: 

Vi ger råd om

 • arbetsavtal
 • lönefrågor
 • arbetstid
 • semestrar 
 • övriga frågor som gäller anställningsvillkor.

Ring:

 • mån–fre kl. 9–15
 • 0295016 620

Skicka e-post: 

Arbetarskyddförvaltningens kontaktuppgifter (tyosuojelu.fi)

Skicka e-post till det regionförvaltningsverk i vars område ditt ärende gäller. Du kan kontrollera i kommunförteckningen över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden till vilket område kommunerna hör.  

Kommunförteckningen

I regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas kundservice för miljöärenden:

 • ger vi råd om hur du inleder ett ärende
 • ger vi råd om hur du använder webbplatsen miljo.fi
 • besvarar vi frågor och respons. 

Ring:  

 • mån–fre kl. 9–16
 • 0295016 620

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst (ymparisto.fi)

Skicka e-post:

Skicka e-post till det regionförvaltningsverk i vars område ditt ärende gäller. Du kan kontrollera i kommunförteckningen över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden till vilket område kommunerna hör.  

Kommunförteckningen

Registratorskontoret tar emot officiella handlingar och registrerar dem i ärendehanteringssystemet. Ärenden som ska registreras är till exempel: 

Skyddad e-post https://turvaviesti.avi.fi/

 • Använd skyddad e-post då du skickar sekretessbelagt eller annat känsligt material.
 • Mer information om att skicka skyddad e-post hittar du på vår webbplats för registraturtjänster.  

Meddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd skyddad e-post då du skickar sekretessbelagt eller annat känsligt material. 

Med skyddad e-post kan du också skicka stora bilagor. Observera att den skyddade e-posten endast fungerar via den här adressen: https://turvaviesti.avi.fi/.

Du kan sköta ditt ärende hos oss på många olika sätt. Läs mera på sidan Välj ärende.

Välj ärende