Vi beviljar statsunderstöd 

Vi beviljar årligen mer än 50 miljoner euro i statsunderstöd till olika projekt som har som mål att öka ungas välmående och hobbymöjligheter, utveckla bibliotekens verksamhet eller öka människors fysiska aktivitet. 

Våra understöd till ungdomsarbete, bibliotek och idrottsprojekt

Statsbidrag för skötsel av gravar

Statsunderstöd för räddningsväsendet