Välfärdsområdena: inspektionsberättelser 

Välfärdsområdena ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna. Inspektionsberättelserna om tillsynen ska lämnas in till regionförvaltningsverket för kännedom. Inspektionsberättelserna kan skickas med en e-blankett.

Välfärdsområdet gör en inspektionsberättelse om tillsynen över offentliga och privata tjänsteproducenter. Välfärdsområdet ska på blanketten kortfattat lämna uppgifter om inspektionsbesöket och bifoga sin inspektionsberättelse till blanketten. Inga övriga bilagor behövs. Vid behov begär regionförvaltningsverket om mer information av välfärdsområdet. 

Välfärdsområdet får omedelbart ett svarsmeddelande till avsändarens e-post med information om handlingen. Den elektroniska blanketten påskyndar behandlingen av ärendet vid regionförvaltningsverket.

Om användning av e-blanketten

Frågor och respons om innehållet i blanketten: överinspektör för socialvården Leena Serpola-Kaivo-oja, [email protected], tfn 0295 017 290.

Tekniskt stöd

Problem med den tekniska funktionen: [email protected]. Berätta vilken blankett det är fråga om och hur problemet uppstår

Länkar till lagar