Konkurrens- och konsumentärenden

Vi är sakkunnig- och tillsynsmyndighet i konkurrens- och konsumentärenden. Vi stöder god och jämlik ekonomisk konkurrens och exempelvis att konsumentskyddet realiseras. Vi stärker konsumenternas förtroende för marknaden och jämlika verksamhetsförutsättningar för företagare.

Våra uppgifter i samband med konkurrens- och konsumentärenden är att