Tillsyn av tobakslagen

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar detaljförsäljningen av tobak genom att inspektera försäljningsställena för tobak. Kommunen övervakar också att rökförbuden iakttas. Kommunernas uppgifter omfattar också behandling av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt partihandelsanmälningar.

En boendesammanslutning kan hos kommunen ansöka om förbud mot tobaksrökning på balkonger. 

Kontakta alltså hälsoskyddsmyndigheterna i din kommun, om du behöver styrning eller rådgivning i frågor som gäller tobakslagen.

Du är eventuellt intresserad av

Institutet för hälsa och välvärd

Förebyggande rusmedelsarbete

Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer om SHM:s verksamhet