Romska frågor

Du kan kontakta oss i alla romska frågor. Vårt arbete är mycket kundorienterat. Vid varje regionförvaltningsverk finns en utsedd planerare för romska frågor som du når till exempel via registratorskontoret.

Registraturtjänster
 
Regionförvaltningsverket ger bland annat råd, handledning, information och utbildning som gäller romska frågor. Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter och romska aktörer. Samarbetsaktörer är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, utbildningsgruppen för rombefolkningen på Utbildningsstyrelsen, kommuner, romska arbetsgrupper och organisationer samt församlingar. Regionförvaltningsverket har också ett intensivt samarbete med den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden. 

Regionala delegationer för romska ärenden

Syftet med en delegation är att främja den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden i samarbete med myndigheterna och den romska befolkningen. 

I Finland finns fyra regionala delegationer för romska ärenden:  

 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland 
 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Östra Finland 
 • i verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Norra Finland och Lappland 
 • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. 

En delegation för romska ärenden har till uppgift att: 

 • Följa upp hur den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden utvecklas i syfte att främja jämlikheten. Delegationen ger dessutom myndigheter utlåtanden i dessa ärenden. 
 • Ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen. 
 • Motarbeta diskriminering av den romska befolkningen. 
 • Främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen. 

En delegation kan ha högst 14 medlemmar, ordförande och vice ordförande medräknade. Hälften av delegationens medlemmar ska vara romer. Den regionala fördelningen beaktas när medlemmar utses. Delegationens sekreterare är regionförvaltningsverkets planerare för romska ärenden.

Romska frågor berör många olika myndigheter. Därför är det väldigt viktigt att alla centrala aktörer är företrädda i gruppen: romer, experter inom bildning och omsorg, kultur- och undervisningsväsendet, arbetskraftsmyndigheterna, församlingen och olika sakkunniginstanser efter behov. 

Regionförvaltningsverket utser delegationens medlemmar för tre år i sänder.

Ordförande: Taito Lehmusta, Forssa
Vice ordförande: Kristiina Poikajärvi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sekreterare: specialplanerare Malla Laiti, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Medlemmar och ersättare:

 1. Ari Kujala, chef för välfärdstjänsterna, Imatra stad
  ersättare utvecklings- och sysselsättningskoordinator Sirkku Sarlomo 
 2. Iiris Lehtonen, direktör för serviceområde, Vanda stad
  ersättare nätverkschef Taina Saarenpää
 3. Janita Nyman, sakkunnig, Nylands arbets- och näringsbyrå
  ersättare servicechef Tarja Hassinen 
 4. Miska Nyman, Suomen Romanifoorumi
  ersättare styrelsemedlem i Romanifoorumi Inga Angersaari 
 5. Jasmin Palm, arbetshandledare för ungdomar och romer, Helsingfors stad
  ersättare utvecklingssakkunnig Tiina Larva 
 6. Päivi Pitkänen, specialsakkunnig, Lahtis stad
  ersättare specialsakkunnig Pia Haverinen 
 7. Heli Ranta-Salonen, socialservicechef, Lojo stad
  ersättare chef för ungdomsverkstaden Matti Hukkanen 
 8. Mertsi Tamminen, Länsi-Uudenmaan Romanit ry
  ersättare Henry Jauhiainen 
 9. Jasmin Valentin, Päijät-Hämeen Romaninuoret ry 
 10. Leif Uuksulainen, Imatra
  ersättare Harri Tuominen, Imatra 
 11. Katja Valentin-Åkerlund, Villmanstrand

Ordförande: ledande sakkunnig Irja Sokka, NTM-centralen i Södra Savolax
Vice ordförande: handledare Seppo Hagert, Kuopio
Sekreterare: planerare Helena Valentin, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Medlemmar:

 1. Marika Aho, servicechef för vuxensocialarbete, social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax
 2. Inga Angersaari, projektchef, Tuumasta töihin-projektet
 3. Henry Blomerus, Kiteen seudun romaniyhdistys ry
 4. Janne Blomerus, Rom-Mikkeli ry
 5. Ossi Blomerus, Savonlinnan seudun romanilähetys ry
 6. Virpi Eronen, biträdande rektor, Libelits kommun
 7. Kyösti Kauppinen, stadsfullmäktigeledamot, Idensalmi
 8. Jasmin Nyman, Ylä-Savon romanit ry
 9. Aija Paakkunainen, teologie magister, Kiteen Evankelinen Kansanopisto
 10. Eveliina Pekkanen, utvecklingschef, Södra Savolax landskapsförbund

Ordförande: Överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, vakant tjänst
Vice ordförande: FM Tuula Lindberg
Sekreterare: specialplanerare Katja Ärling, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Medlemmar:

 1. Ritva Anttonen, servicechef för vuxensocialarbete och rehabiliteringstjänster, Jyväskylä stad
 2. Emine Ehrstöm, internationaliserings- och integrationschef, NTM-centralen i Österbotten
 3. Armas Hagert, Jyväskylä stads romarbetsgrupp
 4. Eveliina Kiema-Majanen, likabehandlingskoordinator, Tammerfors stad
 5. Nadja Lindgren-Blomerus, socionom, Salo stads romarbetsgrupp
 6. Tenho Lindström, skolgångshandledare, Karleby stads romarbetsgrupp
 7. Leila Linnainmaa, barnskyddschef, Björneborgs stad
 8. Esko Lukkarinen, direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 9. Paula Mäkiharju-Brander, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 10. Karita Palm, barnledare, Turun Seudun Romanit ry
 11. Pentti Silvennoinen, Jakobstads romarbetsgrupp
 12. Keijo Svart, specialhandledare för barn och unga, Tammerfors stads romarbetsgrupp
 13. Arja-Liisa Tamminen, ledande familjehandledare, Åbo stad
 14. Arto Zitron, studentmerkonom, IAT, företagare, Turun seudun romanit ry

Ordförande: överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Sekreterare: planerare Henry Lindgren, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Medlemmar:

 1. Hanna Määttä, sakkunnig, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
 2. Sari Lahdenperä, koordinator, mångkulturellt ungdomsarbete, Uleåborgs stad
 3. Senja Valentin, servicehandledare, Naisten kulma-projektet, Uleåborg
 4. Katja Huusko-Ahlgren, Uleåborg
 5. Kalevi Långström, Ylivieska
 6. Pia Sipilä, socialarbetare, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska
 7. Mika Åkerlund, vaktmästare, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska
 8. Jenni Kettunen, koordinator för invandrararbetet inom den grundläggande utbildningen, Kajana stad, Kajana
 9. Ramona Grönstrand, medlem i den lokala romarbetsgruppen i Kajana, Kajana
 10. Rickhard Långström, medlem i den lokala romarbetsgruppen i Kajana, Kajana
 11. Leif Flink, Sodankylä
 12. Kimmo Tuunala, undervisningschef, Rovaniemi