Det här är tillgänglighetsutlåtandet för regionförvaltningsverkens webbplats

Regionförvaltningsverket åtar sig att göra webbtjänsten Avi.fi tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Avi.fi.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna webbtjänst uppfyller delvis kraven som lagts ut i Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå A och AA. De delar som inte uppfyller kraven samt möjliga undantag anges nedan.
Ei-saavutettava sisältö 

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Länkade filer

 • Det kan finnas länkade filer på våra webbsidor vars tillgänglighet vi ännu inte har kunnat säkerställa till fullo. Vi gör vårt bästa för att rätta till de här filernas eventuella brister i webbtillgängligheten så fort som möjligt. 

Menyer och navigeringselement

 • Huvudmenyn och språkvalsmenyn har felaktiga eller bristfälliga HTML-markeringar, vilket kan göra dem svårare att begripa och använda med skärmläsare (WCAG 1.3.1)
 • Huvudmenyn fungerar inte på rätt sätt med alla kombinationer av skärmläsare och webbläsare i mobilläget. (WCAG 4.1.1)

Länkar

 • På en stor del av externa länkarna står det att de öppnas i en ny flik men öppnas i verkligheten i samma flik (WCAG 2.4.4)
 • En del av länkarna läses inte alltid upp på rätt sätt med skärmläsare. Detta kan också leda till problem med röststyrning. Dessa problem kan förekomma speciellt med Mozilla Firefox-webbläsaren. (WCAG 2.4.4., 2.5.3)

Sidornas struktur

 • Det finns några brister i utnyttjandet av HTML-rubriknivåer (WCAG 1.3.1)

Innehåll och bilder

 • Det finns instruktioner på en eller flera sidor hänvisar till var olika element är placerade på sidan. (WCAG 1.3.3) 
 • Vissa av bilderna saknar textmotsvarigheter (WCAG 1.1.1)
 • Det finns en eller flera bilder som utnyttjar endast färger för dela upp innehållet i bilden (WCAG 1.4.1)

Videon

 • På webbplatsen och i regionförvaltningsverkets sociala medier kan det tillfälligt finnas över 45 minuter långa inspelningar av webbinarier och utbildningar som saknar textning. Att texta alla långa inspelningar skulle innebära en oskälig börda för organisationen.  (WCAG 1.2.2)
 • Vi textar långa inspelningar efter egen bedömning.

Sökfunktion

 • Söksidan har vissa tillgänglighetsbrister:
  • Det förekommer innehåll som presenteras i tabellform, även om det inte vore nödvändigt (WCAG 1.3.1)
  • Det fattas en huvudrubrik på nivå H1 på söksidan (WCAG 1.3.1)
  • Söksidans hopplänk fungerar inte som den borde. Den tömmer sökfältet och flyttar markören rakt till sidfoten.
 • Söksidans sidbytesfunktion har bristande HTML-markeringar, vilket betyder att den går inte att komma åt med tangentbord och dess användning är svårt med skärmläsare (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 4.1.2)

Återkopplingsformulär

 • Återkopplingsformuläret har ett skilt tillgängligt läge, som är ganska tillgängligt.
  • Formulärets språkvalsfunktion kan fungera på oväntat sätt med tangentbord. (WCAG 3.2.2) 
  • Valknapparnas frågor läses inte upp av skärmläsaren om användaren navigerar till den med tabulator. (WCAG 1.3.1)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 7.10.2020.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation (Eficode Oy) av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU:s direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast 1.4.2021.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Meddela oss om saken så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Ge respons om tillgängligheten med detta webbformulär

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
[email protected]
Telefonnummer växeln 0295 016 000