Suomi.fi-meddelanden

På regionförvaltningsverken tar vi stegvis i bruk Suomi.fi-meddelanden. I början skickar vi post som Suomi.fi-meddelanden endast till privatkunder. Vi använder Suomi.fi-meddelandetjänsten för enkelriktad kommunikation, du kan alltså inte skicka meddelanden till regionförvaltningsverket via den.

Via Suomi.fi-tjänsten kan du ta emot handlingar som regionförvaltningsverket sänder dig. Våra meddelanden kan innehålla ett beslut, en delgivning eller en begäran om tilläggsuppgifter. Om vi behöver tilläggsuppgifter av dig för att behandla ärendet får du instruktioner om det i samband med meddelandet. Meddelandet kan också vara en delgivning som du ska kvittera som mottagen innan du kan öppna det. Om du inte har kvitterat att du mottagit en bevislig delgivning inom sju dagar kommer vi att sända delgivningen per post med mottagningsbevis.

Följande regionförvaltningsverk skickar meddelanden via tjänsten i nedan nämnda ärenden:

 • Alla regionförvaltningsverk:
  • klagomål 
  • begäran om information
  • begäranden och yrkanden som gäller personregister
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 
  • reaktiv tillsyn över social- och hälsovården, rättelseyrkanden om specialomsorgen
 • Regionförvaltningsverket i Lappland:
  • reaktiv tillsyn över social- och hälsovården, deponeringar och säkerheter
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
  • reaktiv tillsyn över hälsovården
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
  • begäran om omprövning i elev- och studerandeärenden, deponeringar och säkerheter
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland
  • rättelseyrkanden om specialomsorgen.

Vi skickar meddelandena direkt till din brevlåda för Suomi.fi-meddelanden när du har tagit i bruk tjänsten och gett ditt samtycke till elektronisk kommunikation. Du får en notis per e-post när det har kommit ett Suomi.fi-meddelande till din brevlåda. Alternativt kan du få meddelandet i form av Postens e-brev, eftersom det också är en del av Suomi.fi-meddelandetjänsten. Om du inte har samtyckt till att ta emot post elektroniskt skrivs de meddelanden som skickats till tjänsten ut och skickas som brevpost.

Suomi.fi-meddelandetjänsten är en datasäker kanal för elektronisk meddelandeförmedling.

Användningen av Suomi.fi-meddelanden

För att börja använda den nya tjänsten loggar du in på Suomi.fi och ger myndigheterna tillstånd till elektronisk kommunikation. Du kan avbryta mottagandet av elektroniska meddelanden och då skickas myndigheternas meddelanden istället som brevpost. Suomi.fi-meddelandetjänsten är även ett miljövänligt alternativ.

Suomi.fi drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om Suomi.fi-meddelandetjänsten.

Hjälp med användningen av Suomi.fi-tjänster, även meddelanden, fås från Medborgarrådgivningen.