Suomi.fi-meddelanden

Vi på regionförvaltningsverken tar stegvis i bruk Suomi.fi-meddelanden. I början skickar vi post som Suomi.fi-meddelanden endast till privatkunder. Bevisliga delgivningar skickar vi inte via tjänsten.  

Via webbtjänsten Suomi.fi-meddelanden kan du ta emot handlingar som regionförvaltningsverket har sänt, såsom beslut och delgivningar. Vi använder tjänsten för enkelriktad kommunikation, du kan alltså inte skicka meddelanden till regionförvaltningsverket via den.

I början skickar följande regionförvaltningsverk meddelanden via tjänsten i nedan nämnda ärenden:

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: klagomål om hälso- och sjukvården, informationstjänsten – begäran om information som gäller Regionförvaltningsverket i Södra Finlands dokument eller nationellt flera olika regionförvaltningsverks dokument.
  • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: klagomål om hälso- och sjukvården
  • Regionförvaltningsverket i Lappland: klagomål om hälso- och sjukvården, kommunklagen, klagomål om miljö- och hälsoskyddet, reaktiv tillsyn över social- och hälsovården
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: klagomål om social- och hälsovården
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: klagomål om social- och hälsovården

Vi skickar meddelandena direkt till din brevlåda för Suomi.fi-meddelanden när du har tagit i bruk tjänsten och gett ditt samtycke till elektronisk kommunikation. Du får en notis per e-post när det har kommit ett Suomi.fi-meddelande till din brevlåda. Alternativt kan du få meddelandet i form av Postens e-brev, eftersom det också är en del av Suomi.fi-meddelandetjänsten. Om du inte har samtyckt till att ta emot post elektroniskt skrivs de meddelanden som skickats till tjänsten ut och skickas som brevpost.

Suomi.fi-meddelandetjänsten är en datasäker kanal för elektronisk meddelandeförmedling.

Användningen av Suomi.fi-meddelanden

För att börja använda den nya tjänsten loggar du in på Suomi.fi och ger myndigheterna tillstånd till elektronisk kommunikation. Du kan avbryta mottagandet av elektroniska meddelanden och då skickas myndigheternas meddelanden istället som brevpost. Suomi.fi-meddelandetjänsten är även ett miljövänligt alternativ.

Suomi.fi drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om Suomi.fi-meddelandetjänsten.

Hjälp med användningen av Suomi.fi-tjänster, även meddelanden, fås från Medborgarrådgivningen.