Tillsyn över räddningsväsendet

Vi övervakar räddningsväsendet samt nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster.

Dessutom stöder vi inrikesministeriet då det 

  • leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster
  • har hand om räddningsväsendets riksomfattande förberedelser och organisering
  • samordnar olika ministeriers och sektorers verksamhet inom räddningsväsendet och utvecklingen av den.

Vi sköter dessutom de övriga tillsynsuppgifterna som föreskrivs i räddningslagen.

Länkar till lagar