Övervakning och styrning av veterinärvården 

Vad är veterinärvård? 

Till den kommunala veterinärvårdens uppgifter hör att ordna grundläggande veterinärtjänster och brådskande veterinärhjälp inom sitt område, detta även utanför tjänstetid. Till veterinärvårdens uppgifter hör dessutom tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande, tillsynen över livsmedelssäkerheten samt tillsynen över biprodukter. Tillsynen över djurs hälsa omfattar regelbundna hälsokontroller och prover med avseende på smittsamma djursjukdomar. Biprodukter är produkter av animaliskt ursprung, med undantag av livsmedel. Det finns bestämmelser om hantering och bortskaffande av biprodukter så att de inte sprider djursjukdomar. 

Kommunerna ordnar vanligen veterinärvårdsuppgifterna inom samarbetsområden som består av flera kommuner.

Regionförvaltningsverkets uppgifter 

Vi vid regionförvaltningsverket övervakar att kommunerna ordnar veterinärtjänster och övervakar djurens hälsa och välbefinnande i enlighet med veterinärvårdslagen. 

Kommunen får ersättning av staten för kostnaderna för vissa tillsynsuppgifter inom veterinärvården. Sådana är t.ex. inspektioner vid tillsynen av djursjukdomar. Vi ser till att dessa ersättningar betalas enligt faktureringen. Vissa av dessa tillsynsuppgifter är dock avgiftsbelagda för aktören, och då fakturerar vi också aktören. Sådana är t.ex. inspektioner enligt det frivilliga programmet för hälsoövervakning. 

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av