Information om webbplatsen

Avi.fi är regionförvaltningsverkets webbplats.

Webbplatsen är vår centrala kommunikationskanal. Syftet är att instruera och vägleda våra kunder i ärenden som gäller våra verksamhetsområden. På webbplatsen finns bland annat information, anvisningar och länkar till blanketter och regionförvaltningsverkets register.

Våra målgrupper är privatpersoner, myndigheter samt företag och sammanslutningar.

Innehållet på finska och svenska motsvarar varandra. Innehållet på engelska motsvarar innehållet på finska och svenska med undantag av helheten Nyhetsrum. Dessutom finns innehåll på alla tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

På webbplatsen hittar du inte nödvändigtvis ett direkt svar på din personliga situation. Vi rekommenderar att du också bekantar dig med lagstiftningen. Myndighetsbesluten grundar sig alltid på lagstiftningen - inte på innehållet i denna webbtjänst.

Vi strävar efter att innehållet på webbplatsen avi.fi ska vara korrekt och uppdaterat. Om du vill ge oss respons på vår webbplats kan du skicka oss ett meddelande med responsblanketten.

Kakor

På webbplatsen används kakor för att förbättra användarupplevelsen. En del är nödvändiga för tjänstens funktion. De aktiveras automatiskt.

Vi samlar inte in sådana uppgifter om besöket på webbplatsen som skulle göra det möjligt att identifiera en enskild besökare.

Med hjälp av kakor samlar webbplatsen allmänna statistikuppgifter:

  • besökta sidor
  • tidpunkten för besöket
  • använda sökord
  • använda webbläsare och operativsystem.

Vi använder uppgifterna för att utveckla webbplatsen.

Du kan förhindra insamlingen av statistikuppgifter genom att avvisa kakor som inte är nödvändiga.

Du kan ändra kakinställningarna genom att klicka på knappen i slutet av denna sida.
På webbplatsen sparar vi endast de kontakt- eller andra uppgifter som användaren själv angett. Vi kan använda dessa uppgifter för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons. De uppgifter som användaren själv anger och de uppgifter som samlas in om användningen av webbplatsen kopplas inte till varandra. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter

Om länken leder bort från regionförvaltningsverkets webbplats, ansvarar vi inte för vilka uppgifter webbplatsen i fråga samlar in. Exempelvis finns videor på YouTube, som samlar in uppgifter om användarna.

Bilagor

På webbplatsen publiceras bland annat PDF-filer. För att läsa dem behöver du till exempel programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

Upphovsrätt, bilder och nyttjanderätt till bilderna

Rättigheterna till text- och bildmaterialet på vår webbplats ägs av regionförvaltningsverket eller av en annan informationsproducent som uppges i samband med materialet.

Materialet på webbplatsen får användas och länkas till i enlighet med god sed. Uppge då källan. Om kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med oss.

Juridiskt förbehåll

Vi strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterat. Vi ansvarar dock inte för kostnader eller skador som orsakats användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Vi ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant innehåll som är länkat till webbplatsen och som har producerats externt.