Egenkontroll

Egenkontroll är ett arbete som hör till varje företags vardag och hela personalen. Genom egenkontroll säkerställer du att din service är högklassig och att du följer lagen. Här kan du läsa mer om egenkontroll och hur du gör upp planen för egenkontroll.

Egenkontrollen riktas också till tjänster inom välfärdsområdets social-, hälsovårds- och räddningsväsende. 

Plan för egenkontroll

Planen för egenkontroll är en plan för hur kvaliteten och säkerheten inom verksamhetsenheten eller -helheten ska övervakas, följas upp och utvärderas genom konkreta åtgärder.

Planen för egenkontroll är ett dokument där alla väsentliga åtgärder antecknas, genom vilka serviceproducenterna själva övervakar sina verksamhetsenheter, personalens verksamhet och kvaliteten på de tjänster som de producerar.

Planen för egenkontroll är ett dagligt verktyg för att utveckla servicen och kvaliteten.

Dessutom ska verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I planen ska främjandet av patientsäkerheten beaktas i samarbete med socialvårdens service.

Program för egenkontroll

Välfärdsområdet och den privata serviceproducenten ska utarbeta ett program för egenkontroll gällande de uppgifter och den service som de ansvarar för. Programmet för egenkontroll ska säkerställa att ansvaret för att servicen tillhandahålls lagenligt ingår i organiserings- och produktionsuppdraget.

Välfärdsområdets program för egenkontroll ska omfatta all service som välfärdsområdet ordnar och som produceras för dess räkning.

Den privata tjänsteproducentens program för egenkontroll ska omfatta all service som den privata tjänsteproducenten själv producerar och som anskaffas av underleverantörer.

Programmet för egenkontroll, uppföljningsresultaten och de åtgärder som vidtas utgående från dem ska offentliggöras i det allmänna datanätet och på andra sätt som främjar offentligheten.

Läs mer om välfärdsområdena