Utomhushållning av svin och fjäderfän

Det är trevligt för djuren om de kan vara utomhus vid bra väder. Utomhushållning av svin och fjäderfän har dock begränsats på grund av dödliga djursjukdomar som lätt kan överföras till dem. En del smittsamma djursjukdomar kan vara farliga också för människor.

Information om utomhushållning

I Mellan- och Östeuropa samt i Ryssland förekommer en dödlig svinsjuka, afrikansk svinpest, hos vildsvin och tamsvin. Afrikansk svinpest har ännu inte konstaterats i Finland. Vildsvin rör sig långa sträckor och kan därför transportera viruset med sig också till Finland. Risken är att sjukdomen sprids via dem till tamsvin eller hägnade vildsvin. Därför måste alla kontakter mellan vildsvin och tamsvin förhindras, varför det är förbjudet att året runt hålla svin utomhus utan försiktighetsåtgärder. Kravet gäller också mini- och mikrosvin samt andra sällskapsgrisar.

Flyttfåglar kan på våren föra med sig lätt smittande aviär influensa (fågelinfluensa). Om flyttfåglar kommer i kontakt med frilevande fjäderfä finns det en risk för att viruset smittar ned fjäderfän och en sjukdom bryter ut bland dem. Fjäderfä får därför inte hållas fria utomhus när fåglarna flyttar. Förbudet mot att utomhushållning gäller från början av mars till slutet av maj. Då ska fåglarna antingen hållas helt inomhus eller i en inhägnad gård med ett tätt nät där också taket är fast eller har ett finmaskigt nät. Kravet måste uppfyllas även om du har bara en enda sällskapshöna.


Om du vill hålla svin utomhus, oavsett om de är sällskapsgrisar eller ekologiska svin, ta reda på vilka krav som ställs på inhägnader i Livsmedelsverkets anvisningar. Gör inhägnaden enligt anvisningarna.

Meddela kommunalveterinären om utomhushållning av svin. Kommunalveterinären kommer att granska inhägnaden.

Om du vill att dina fjäderfän fås vistas utomhus, ta reda på i Livsmedelsverkets anvisningar vilka krav som ställs på inhägnader. Gör inhägnaden enligt anvisningarna.

Meddela kommunalveterinären om att fjäderfän hålls utomhus.

Fyll i Livsmedelsverkets anmälningsblankett och skicka den till kommunalveterinären i din region.  Du hittar länkar till blanketterna nederst på den här sidan. 

Kom ihåg att registrera dig som djurhållare hos landsbygdsnäringsmyndigheten i din region innan du skaffar en gris av vilket slag som helst eller en fågel som hör till fjäderfän.

Andra frågor

Om du misstänker att svin eller fjäderfän hålls fria utomhus utan behörig inhägnad, meddela kommunalveterinären detta. Kommunalveterinären kan kontrollera om förutsättningarna för att hålla djuren utomhus uppfylls under rådande förhållanden. Om kommunalveterinären konstaterar att man brutit mot reglerna, kan kommunalveterinären förordna att djuren ska hållas inomhus tills inhägnaden uppfyller kraven.

Vi kan också förordna att djuren ska hållas inomhus och vid behov effektivisera föreläggandet med vite. Vi koordinerar den övervakning av inhägnader som utförs av kommunalveterinärer och förmedlar anvisningar från Livsmedelsverket.

Länkar till lagar