Livsmedelstillsynen

Det primära styrnings- och vägledningsansvaret i frågor som hänför sig till livsmedelshygienen och livsmedel ligger hos det kommunala miljö- och hälsoskyddet.  I kommunerna vägleds och styrs konsumenter och livsmedelsföretagare i frågor som hänför sig till livsmedelssäkerheten. 

Om du misstänker en matförgiftning, kontakta då livsmedelstillsynen i din egen kommun.

Den kommunala livsmedelstillsynens kontaktuppgifter på Livsmedelsverkets webbplats

Vi på regionförvaltningsverket styr myndigheterna som utövar kommunal livsmedelstillsyn och övervakar att bestämmelserna i livsmedelslagen följs inom deras verksamhetsfält. Vi tjänar också som regional expert på livsmedelssäkerhet.  

Om du är missnöjd med livsmedelstillsynen, kan du framföra klagomål.

Hur jag framför ett klagomål?