Offentliga delgivningar Sydvästra Finland

5.5.2022

Meddelande om handlingar för hörande som hålls framlagda hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 5 maj 2022 hört parten enligt alkohollagen (1102/2017) i ärendet AVI/307 99 10 2022 170. Underlåtande att lämna halvårsrapport över alkoholserveringen. Hörandet av parten gäller Miocina Oy (FO-nummer: 3137799-4).

Handlingarna i samband med hörandet hålls framlagda för parten till och med den 26 maj 2022 i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands kontor i Åbo vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. 

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 5 maj 2022. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 


1.4.2022

Anmälan om permanent återkallande av serveringstillstånd hålls framlagt i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 1 april 2022 fattat ett beslut enligt alkohollagen (1102/2017) i ärendet AVI/22 99 2022 170. Beslutet är permanent återkallande av serveringstillståndet. Det permanenta återkallandet av tillståndet gäller Fast Taksi Oy (FO-nummer: 2932815-7).

Beslutet hålls framlagt för parten till och med den 9 maj 2022 i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsställe i Åbo vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. 

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 1 april 2022. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter