Offentliga delgivningar Sydvästra Finland

3.12.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/13629/2021 som meddelades den 2 december 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Detta skriftliga beslut som följer det tidigare muntliga beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller vid Björneborg flygplats.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning

3.12.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/13629/2021 som meddelades den 2 december 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Detta skriftliga beslut som följer det tidigare muntliga beslutet gäller resenärernas plikt att ta del i hälsokontrollerna vid Björneborg flygplats.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.12.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


29.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/13563/2021 som meddelades den 29 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller resenärernas plikt att ta del i hälsokontrollerna vid Björneborg flygplats.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 29.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning

29.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/13563/2021 som meddelades den 29 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller vid Björneborg flygplats.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 29.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


19.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/12283/2021 som meddelades den 19 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 22 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ordnande av sammankomstbegränsningar inom Satakunta sjukvårdsdistrikts område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 19.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

19.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/5543/2021 som meddelades den 18 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 18 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller åtgärdande av en betydande oegentlighet i räddningsväsendets servicenivå i Satakuntaregionen.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 19.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut 


16.11.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/12282/2021 som meddelades den 15 november 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 14 december 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ordnande av sammankomstbegränsningar i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 16.11.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts uttalande 8.11.2021
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts uttalande 10.11.2021
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts tillägg till uttalanden 15.11.2021


13.10.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/11076/2021 som meddelades den 13 oktober 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 12 november 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller och att ta del i hälsokontrollerna i Raumo kommuns.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 13.10.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


12.10.2021

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/11705/2021 som meddelades den 12 oktober 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 11 november 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ordnande av obligatoriska hälsokontroller och att ta del i hälsokontrollerna i kommunernas områden i Åbo och St. Karins.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.10.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


1.10.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut 1 A i ärendet LSAVI/7978/2021 som meddelades den 1 oktober 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 3 november 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller tillsättande av Egentliga Finlands välfärdsområdesvalnämnd.

 

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.10.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


27.9.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut 1 B i ärendet LSAVI/7978/2021 som meddelades den 27 september 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 3 november 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller tillsättande av Satakunta välfärdsområdesvalnämnd.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 4.10.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter