Offentliga delgivningar Sydvästra Finland

23.6.2021

 Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 23 juni 2021 i ärendet LSAVI/7445/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet baserar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller skyldigheten att delta i obligatorisk hälsokontroll.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt, 10.6.2021


15.6.2021

 Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/7145/2021 som meddelades den 15 juni 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 13 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävande av ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunerna i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 15.6.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut  | Besvärsanvisning | Kommunerna


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet LSAVI/6554/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 3 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 juni 2021.

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/6453/2021 som meddelades den 1 juni 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävande av ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunerna i Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.6.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna


31.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 31 maj 2021 i ärendet LSAVI/5940/2021 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 16 juni 2021 under vardagar klockan 8.00–16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 15, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 31.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutBesvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


27.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 22 april 2021 i ärendet LSAVI/6297/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet baserar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller skyldigheten att delta i obligatorisk hälsokontroll.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 28.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 4.2.2021 


25.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 25 maj 2021 i ärendet LSAVI/5938/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 8 juni 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 25 maj 2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutBesvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


11.5.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 11 maj 2021 i ärendet LSAVI/5403/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 11 maj 2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutBesvärsanvisning | Kommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


22.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 22 april 2021 i ärendet LSAVI/4550/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet baserar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller skyldigheten att delta i obligatorisk hälsokontroll.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 22.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut pdf 105kB  | Besvärsanvisning  pdf 91kB THL:s rekommendation om testning vid gränsen för att förhindra spridningen av nya SARS-CoV-2- varianter som smittar lätt, 4.2.2021 pdf 51kB


20.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 20 april 2021 i ärendet LSAVI/4435/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 14 maj 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 20 april 2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut pdf 60kB Besvärsanvisning  pdf 91kB Kommunerna pdf 11kB  |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


14.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 14 april 2021 i ärendet LSAVI/4282/2021 meddelat ett beslut enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 18 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förordnande enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 14 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut pdf 188kB  | Besvärsanvisning pdf 107kB


8.4.2021

Meddelande om hörande som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 8 april 2021 gjort ett hörande enligt alkohollagen (1102/2017) i ärendet AVI/22 99 2021 170. Hörandet gäller en enskild näringsidkare DNC TEAM – Ayhan Dinc (FO-nummer: 3108111-4).

Hörandet finns till påseende för parten till och med den 29 april 2021 i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsställe i Åbo vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Hörandet kunde inte levereras till parten på något annat sätt. Ärendet kan avgöras efter att den utsatta tiden har gått ut även om inget bemötande har getts.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 8 april 2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. 


1.4.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 1 april 2021 i ärendet LSAVI/3704/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 april 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande om att delta i obligatorisk hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 1 april 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut pdf 171kB  | Besvärsanvisning pdf 107kB