Offentliga delgivningar Sydvästra Finland

27.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/9406/2021 som meddelades den 27 augusti 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 24 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävandet av ett beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 27.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


27.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/9405/2021 som meddelades den 27 augusti 2021 hålls framlagt vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 24 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävandet av två beslut enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller i kommunernas områden i Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 27.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


13.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/8966/2021 som meddelades den 13 augusti 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 12 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inom följande kommunerna i Satakunta: Eura, Euraåminne, Vittis, Kumo, Raumo och Säkylä.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 13.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


13.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/8963/2021 som meddelades den 13 augusti 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 12 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom följande kommunerna i Satakunta: Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Nakkila, Påmark, Björneborg, Siikais, Sastmola och Ulfsby.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 13.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


3.8.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/8580/2021 som meddelades den 3 augusti 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 2 september 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 3.8.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


30.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/8542/2021 som meddelades den 30 juli 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 30 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 30.7.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


28.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/8422/2021 som meddelades den 28 juli 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 27 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 29.7.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutBesvärsanvisning | Kommunerna | Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


9.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 8 juli 2021 i ärendet LSAVI/7976/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 8 augusti 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom Åbo, Salo, Reso, S:t Karins och Pargas kommuner.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 9 juli 2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | BesvärsanvisningKommunerna |
Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


8.7.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/7930/2021 som meddelades den 8 juli 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 31 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävandet av ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 12.7.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning


23.6.2021

 Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 23 juni 2021 i ärendet LSAVI/7445/2021 meddelat ett beslut enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 31 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet baserar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller skyldigheten att delta i obligatorisk hälsokontroll.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 24.6.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt, 10.6.2021


15.6.2021

 Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/7145/2021 som meddelades den 15 juni 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 13 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävande av ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunerna i Egentliga Finland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 15.6.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut  | Besvärsanvisning | Kommunerna


4.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 juni 2021 i ärendet LSAVI/6554/2021 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 3 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 4 juni 2021.

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler


1.6.2021

Meddelande om beslut som finns till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut i ärendet LSAVI/6453/2021 som meddelades den 1 juni 2021 finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 1 juli 2021 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller upphävande av ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunerna i Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 1.6.2021. Delfåendet av beslutet ovan anses ha skett den sjunde dagen efter datumet då delgivningen offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut Besvärsanvisning | Kommunerna