Tillsyn över tillhandahållare av paketresor

Vi på regionförvaltningsverket övervakar att registreringspliktiga researrangörer som säljer paketresor är registrerade och har ställt en säkerhet för verksamheten. Det är fråga om en paketresa om resan består av två olika resetjänster, till exempel transport och inkvartering.  

Om en förskottsbetalning tas ut för paketresan måste researrangören registreras och ställa en säkerhet för verksamheten. Researrangören ställer säkerheten för den händelse att den skulle bli insolvent. Säkerheten tryggar återbetalningen av resenärens förhandsbetalningar och resenärernas kostnader för returtransport. Resegarantiregistret förs av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) som fattar registreringsbeslutet.  

Anvisningar

Anmäl till oss om researrangören inte finns i resegarantiregistret fast verksamheten förutsätter det. Vi utreder på basis av anmälan hur researrangören fungerar och om den är registreringspliktig. Det är i sista hand KKV som beslutar om registreringsplikten. Vid tvister mellan en konsument och researrangören får man anvisningar och råd av konsumentrådgivningen vid KKV.

Du kan göra en fritt formulerad anmälan per post eller e-post. Skicka anmälan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område researrangören har sitt säte. Du hittar kontaktuppgifterna till registratorskontoren är under.

 

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av