Arbetarskydd

Som arbetarskyddsmyndighet är vi sakkunnig i författningar som gäller arbetarskyddet. Vår centrala uppgift är att förbättra säkerheten i arbetet genom tillsyn, såsom inspektioner på arbetsplatser.

I arbetsbrottsärenden hörs vi som sakkunniga både i undersökningen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen.

Vi rapporterar om missförhållanden som vi har upptäckt till den behöriga myndigheten t.ex. i frågor som gäller tillsynen över vissa produkter, likabehandlings- och jämställdhetsfrågor samt tillsynen över utländsk arbetskraft.

En läkare som undersökt en patient måste informera oss om misstankar om yrkessjukdomar.

Vi samarbetar mycket med andra myndigheter. Du kan kontakta oss med låg tröskel i alla frågor som gäller arbetarskyddet:

  • I vår telefontjänst kan du diskutera med en inspektör.
  • Du kan skicka e-postkontakt till registratorskontoret i din region.
  • Arbetarskyddsdata har sammanställts på vår webbplats, vars adress är Tyosuojelu.fi 

Tyosuojelu.fi

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor