Verksamhetsområde - Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten samt Mellersta Österbotten.

Inom vårt verksamhetsområde finns följande välfärdsområden: Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Välfärdsområdena på kartan (på finska)