Regionförvaltningsverkets framtidsöversikt

”Regionförvaltningsverket arbetade utmärkt under coronatiden med även svåra administrativa beslut. Medborgarna var starkt av annan åsikt i fråga om en del av dem, men regionförvaltningsverket bar detta ansvar och denna kritik och fattade beslut i rätt riktning som tjänade hälsosäkerheten inom regionerna. Den största styrkan är regionkännedomen. Ämbetsverket känner regionens särdrag och behov väl, och de tas i beaktande när tjänster organiseras. Även beredskapsövningar skräddarsys för att motsvara just regionens behov och risker.”

Mirva Ojala, specialsakkunnig, Säkerhetskommittén