De vanligaste handläggningsavgifterna 2024

Här hittar du de vanligaste avgifterna för registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. De är indelade i tre grupper: 

Notera att det är olika avgifter beroende på om du använder e-tjänsten eller blanketter. Soteris e-tjänst är alltid det billigaste alternativet. Om du vill använda en blankett fyller du i den och skickar den per post till vårt registratorskontor.

En ansökan som lämnats in till regionförvaltningsverket avgörs genom ett beslut. Beslutet är avgiftsbelagt även om det är negativt. Om ansökan återkallas mitt under behandlingen av ärendet, fattas beslut om att ärendet ska förfalla. Priset på ett beslut om att registreringen förfaller är hälften av registreringsavgiften.

Vår kundtjänst erbjuder dig råd och hjälp med att göra din ansökan. Det lönar sig att be om råd redan innan du lämnar in ansökan.

Regionförvaltningsverkets kundsservice

Tjänsteproducenter

Notera att utöver den här avgiften tas det ut en separat avgift för registreringen av en tjänsteenhet.

Ny firmaföretagare (fysisk person) 

 • registrering som tjänsteproducent 
  • i e-tjänsten: 260 euro
  • med blankett: 370 euro

Ny tjänsteproducent, andra bolagsformer, såsom aktiebolag, samt stiftelser och föreningar (juridisk person)

 • registrering som tjänsteproducent 
  • i e-tjänsten: 530–1330 euro
  • med blankett: 740–1860 euro 

En enskild tjänsteproducents tjänsteenheter och serviceställen

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster, högst fem serviceställen (fysisk person och juridisk person)

 • i e-tjänsten: 800 euro 
 • med blankett: 1 120 euro

Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster (juridisk person, andra än firmaföretagare)

 • Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster när antalet serviceställen är högst två. Ett villkor är att det i enheten finns endast en anställd som självständigt tar emot klienter eller patienter.
  • ett serviceställe: registrering i e-tjänsten: 370 euro, registrering med blankett: 520 euro
  • två serviceställen: registrering i e-tjänsten: 740 euro, registrering med blankett: 1040 euro

Ny firmaföretagare (fysisk person)

 • Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster när antalet serviceställen är högst två. Ett villkor är att det i enheten finns endast en anställd som självständigt tar emot klienter eller patienter.
  • Ett serviceställe: registrering i e-tjänsten 260 euro, registrering med blankett 360 euro.
  • Två serviceställen: registrering i e-tjänsten 520 euro, registrering med blankett 720 euro.

Tillägg av serviceställen för vart femte serviceställe (observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner)

 • i e-tjänsten: 530 euro
 • med blankett: 740 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Registrering som innehåller tillägg av endast ett serviceställe (observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner)

 • i e-tjänsten: 220 euro
 • med blankett: 310 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Avförande av ett serviceställe eller avbrytande av verksamheten vid ett serviceställe

 • i e-tjänsten: 110 euro

 • med blankett: 160 euro
 • i e-tjänsten: 440 euro
 • med blankett: 620 euro
 • i e-tjänsten: 400 euro
 • med blankett: 560 euro

Överföring av en tjänsteenhet

 • i e-tjänsten: 100 euro
 • med blankett: 140 euro

Observera att utöver denna avgift tillkommer en avgift för eventuella väsentliga förändringar. 

Ett registerutdrag kostar 50 euro.

Gemensamma tjänsteenheter och deras serviceställen

 • i e-tjänsten: 1 760–2730 euro
 • med blankett: 2 470–3820 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

 • i e-tjänsten: 1 390 euro
 • med blankett: 1 950 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

 • i e-tjänsten: 170 euro
 • med blankett: 240 euro
 • i e-tjänsten: 400 euro
 • med blankett: 560 euro

Ett registerutdrag kostar 50 euro.

Övriga avgifter

Förhandsinspektion av sjukhus

 • på plats: 1 800 euro
 • via distansförbindelse: 1 200 euro
 • tilläggsavgift om utomstående sakkunniga anlitas: 600 euro

Förhandsinspektion av tjänsteenheter som producerar krävande socialvård

 • på plats: 1 800 euro
 • via distansförbindelse: 1 200 euro
 • tilläggsavgift om utomstående sakkunniga anlitas: 600 euro

Riskbaserad inspektion av tjänsteenheter som producerar social- eller hälsovårdstjänster

 • dokumentbaserad interaktion med tjänsteproducenten: 500 euro
 • på plats: 1 200 euro
 • via distansförbindelse: 750 euro
 • tilläggsavgift om utomstående sakkunniga anlitas: 600 euro

Riskbaserad inspektion av tjänsteenheter som producerar social- och hälsovårdstjänster

 • dokumentbaserad interaktion med tjänsteproducenten: 600 euro
 • på plats: 1 350 euro
 • via distansförbindelse: 850 euro
 • tilläggsavgift om utomstående sakkunniga anlitas: 600 euro

Förhandsinspektion som regionförvaltningsverket utför på Valviras begäran

 • För en förhandsinspektion som utförs av regionförvaltningsverket tar Valvira ut en inspektionsavgift enligt regionförvaltningsverkets avgiftsförordning.

Registerutdrag ur Soteri-registret över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården: 60 euro

Länkar till lagar