De vanligaste handläggningsavgifterna 2024

Här hittar du de vanligaste avgifterna för registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. De är indelade i tre grupper: 

Notera att det är olika avgifter beroende på om du använder e-tjänsten eller blanketter. Soteris e-tjänst är alltid det billigaste alternativet. Om du vill använda en blankett fyller du i den och skickar den per post till vårt registratorskontor.

Tjänsteproducenter

Notera att utöver den här avgiften tas det ut en separat avgift för registreringen av en tjänsteenhet.

Ny firmaföretagare (fysisk person) 

 • registrering som tjänsteproducent 
  • i e-tjänsten: 260 euro
  • med blankett: 370 euro

Ny tjänsteproducent, andra bolagsformer, såsom aktiebolag, samt stiftelser och föreningar (juridisk person)

 • registrering som tjänsteproducent 
  • i e-tjänsten: 530–1330 euro
  • med blankett: 740–1860 euro 

En enskild tjänsteproducents tjänsteenheter och serviceställen

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster, högst fem serviceställen (fysisk person och juridisk person)

 • i e-tjänsten: 800 euro 
 • med blankett: 1 120 euro

Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster (juridisk person, andra än firmaföretagare)

 • Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster när antalet serviceställen är högst två. Ett villkor är att det i enheten finns endast en anställd som självständigt tar emot klienter eller patienter.
  • ett serviceställe: registrering i e-tjänsten: 370 euro, registrering med blankett: 520 euro
  • två serviceställen: registrering i e-tjänsten: 740 euro, registrering med blankett: 1040 euro

Ny firmaföretagare (fysisk person)

 • Registrering av en ny tjänsteenhet som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster när antalet serviceställen är högst två. Ett villkor är att det i enheten finns endast en anställd som självständigt tar emot klienter eller patienter.
  • Ett serviceställe: registrering i e-tjänsten 260 euro, registrering med blankett 360 euro.
  • Två serviceställen: registrering i e-tjänsten 520 euro, registrering med blankett 720 euro.

Tillägg av serviceställen för vart femte serviceställe (observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner)

 • i e-tjänsten: 530 euro
 • med blankett: 740 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Registrering som innehåller tillägg av endast ett serviceställe (observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner)

 • i e-tjänsten: 220 euro
 • med blankett: 310 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

Avförande av ett serviceställe eller avbrytande av verksamheten vid ett serviceställe

 • i e-tjänsten: 110 euro

 • med blankett: 160 euro
 • i e-tjänsten: 440 euro
 • med blankett: 620 euro
 • i e-tjänsten: 400 euro
 • med blankett: 560 euro

Överföring av en tjänsteenhet

 • i e-tjänsten: 100 euro
 • med blankett: 140 euro

Observera att utöver denna avgift tillkommer en avgift för eventuella väsentliga förändringar. 

Ett registerutdrag kostar 50 euro.

Gemensamma tjänsteenheter och deras serviceställen

 • i e-tjänsten: 1 760–2730 euro
 • med blankett: 2 470–3820 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

 • i e-tjänsten: 1 390 euro
 • med blankett: 1 950 euro

Observera att utöver dessa avgifter tillkommer avgifter för eventuella förhandsinspektioner.

 • i e-tjänsten: 170 euro
 • med blankett: 240 euro
 • i e-tjänsten: 400 euro
 • med blankett: 560 euro

Ett registerutdrag kostar 50 euro.

Länkar till lagar