Plan för egenkontroll 

Med egenkontroll avses alla de åtgärder som serviceproducenterna vidtar för att själva kontrollera sin egen verksamhet, dess kvalitet, personalens arbete och de tjänster som tillhandahålls. 

Bifoga alltid planen för egenkontroll när företaget har fler än ett verksamhetsställe eller om företaget tillhandahåller hemsjukvård.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av