Straffregisterutdrag

Personer som arbetar med minderåriga måste uppvisa ett straffregisterutdrag. På detta sätt kan man trygga minderårigas säkerhet och personliga integritet. 

Utdraget måste uppvisas för regionförvaltningsverket om personen arbetar med minderåriga i något annat än ett arbetsavtalsförhållande till serviceproducenten och varaktigt och i väsentlig grad sköter minderåriga i personlig kontakt utan vårdnadshavarens närvaro. 

Personen måste själv beställa straffregisterutdraget från rättsregistercentralen. Utdraget får inte vara äldre än sex månader.

Länkar till lagar