Marknadsföring av alkohol

Marknadsföring av alkohol är direkt eller indirekt reklam och andra säljfrämjande åtgärder.

Hur gör jag reklam för alkoholdrycker?

Vi begränsar marknadsföringen av alkohol eftersom vi vill minska skadorna av alkohol.

Det är förbjudet att marknadsföra och på annat sätt främja försäljningen av starka alkoholdrycker (som innehåller över 22 volymprocent etylalkohol). 

Marknadsföring är tillåten bara i följande undantagsfall:

 •  reklam för dryckerna görs i serverings-, detaljhandels- eller tillverkningsstället för starka alkoholdrycker
 • en försäljare av alkoholdrycker publicerar sin produktkatalog eller prislista
 • marknadsföringen riktar sig till sådana som deltar i alkoholdrycksförsäljning
 • reklamen är publicerad i utländska publikationer.

Det är med vissa begränsningar tillåtet att marknadsföra svaga alkoholdrycker (som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol). Begränsningarna gäller också drycker som innehåller 1,2–2,8 volymprocent alkohol. 

För marknadsföringen av svaga alkoholdrycker gäller följande begränsningar:

 • I marknadsföringen får man inte fotografera minderåriga eller personer som är uppenbart berusade eller beter sig störande. Marknadsföringen får heller inte riktas till sådana personer.
 • Alkoholanvändning får inte kopplas ihop med att köra fordon.
 • Man får inte poängtera alkoholdryckens alkoholhalt.
 • Man får inte framställa riklig alkoholanvändning som något positivt. Det är inte heller tillåtet att framställa nykterhet och måttlig användning som en negativ sak.
 • Man får inte ge en bild av att alkoholanvändning ökar prestationsförmågan eller social eller sexuell framgång.
 • Man får inte kombinera alkohol med medicinska eller terapeutiska egenskaper. Man får inte heller ge en bild av att alkohol piggar upp, lugnar eller är ett sätt att lösa konflikter.
 • Marknadsföringen av alkohol får inte strida mot god sed eller ur konsumentens synvinkel vara olämplig, missledande eller osann.
 • Alkohol får inte marknadsföras i tv eller radio klockan 7–22, och inte heller i en biograf om filmen som visas är tillåten för under 18-åringar.
 • Marknadsföring är i regel förbjuden på allmänna platser med undantag för offentliga tillställningar och annonsering av pris och tillgänglighet utanför serverings- eller detaljhandelsstället.
 • Det är förbjudet att koppla spel, tävlingar eller lotterier till alkoholdrycker. De får heller inte användas som pris.
 • Vid marknadsföring i datanättjänster (till exempel Facebook) får man inte använda innehåll som producerats av konsumenterna och inte låta konsumenterna dela innehåll som innehåller alkoholmarknadsföring.

Det är inte tillåtet att ge mängdrabatter på alkoholdrycker. Det är inte tillåtet att erbjuda två eller flera alkoholförpackningar eller alkoholportioner till nedsatt pris. Det får inte vara dyrare att köpa en alkoholdryck än vad den kostar i en flerförpackning av samma storlek.

Inom detaljhandeln får du annonsera priserbjudanden som är i kraft mindre än två månader bara inomhus i detaljhandelsstället. Kortvariga priserbjudanden får inte heller annonseras i till exempel tidningar eller nätpublikationer.

Kortvariga dryckeserbjudanden på svaga alkoholdrycker (exempelvis s.k. happy hour-priser) får utanför serveringsstället annonseras till exempel i fönster, på dörren eller som en reklam i ställets omedelbara närhet. Serveringsställena kan annonsera erbjudandena ovan också på sina webbsidor eller i tidningar.

Man kan inte få sådan gottgörelse för alkoholdryckers pris som beräknas enligt köpta alkoholdrycker, andra konsumtionsnyttigheter eller tjänster. Det är möjligt att få förmåner av kreditkortsanvändning om det är fråga om ett finansinstituts kreditkort. Gottgörelseförbudet hindrar inte att man till exempel som stamkundsförmån säljer alkoholdrycken billigare.

Vi på regionförvaltningsverket övervakar marknadsföringen av alkoholdrycker i sådana fall där marknadsföringen görs i ett enskilt regionförvaltningsverks område.

Valvira övervakar sådan marknadsföring som görs i hela landet eller i flera regionförvaltningsverks områden.

Du får inte marknadsföra alkohol på ett sätt som uppenbart strider med allmänt godtagna samhälleliga värden. Din marknadsföring strider med värdena om man i den ger uttryck för en positiv eller likgiltig attityd till att hälsan äventyras under alkoholpåverkan.

Om alkohol marknadsförs i strid med bestämmelserna vägleder regionförvaltningsverket eller Valvira först till att rätta till marknadsföringen. Om vägledningen inte räcker kan regionförvaltningsverket eller Valvira förbjuda fortsättningen av verksamheten som strider mot bestämmelserna.

Länkar till lagar