Verksamhetsområde - Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

Inom vårt verksamhetsområde finns följande välfärdsområden: Södra Savolax (Eloisa), Norra Savolax och Norra Karelen (Siun sote).