Privata veterinärtjänster

När du gör en anmälan till regionförvaltningsverket om produktion av privat veterinärtjänst inför vi de uppgifter du lämnat i det register som Livsmedelsverket för.

Dessutom övervakar vi privata veterinärtjänster antingen självständigt eller på förordnande av Livsmedelsverket.

Vi kan vid behov inspektera en privat veterinärtjänsteproducents lokaler. Då kontrollerar vi

  • arbetsredskap
  • bokföring
  • patientjournaler
  • andra handlingar som gäller produktion av veterinärtjänster.

Anmälan om produktion av privat veterinärtjänst

Länkar till lagar