Undervisning och kultur

Regionförvaltningsverket övervakar lagligheten i bibliotekens verksamhet. Vi genomför dock tillsynen endast utgående från klagomål. Om vi har beviljat ett bibliotek statsunderstöd övervakar vi hur understödet har använts. 

Regionförvaltningsverket övervakar hur klienternas lagliga rättigheter tillgodoses inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, i yrkesutbildning på andra stadiet och i grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete. Vi övervakar också småbarnspedagogiken och dess kvalitet.

Välj vilket ärende du vill veta mer om och läs här: