Flygspaningar efter skogsbränder

Flygspaning efter skogsbränder är regelbunden övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Målet med verksamheten är att upptäcka markbränder i tid och på det sättet förhindra att de sprids över ett stort område. Till markbränder räknas exempelvis skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har till uppgift att ordna effektiv spaningsflygning efter skogsbränder i hela Finland. Serviceproducenten är vanligen en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Flygspaningarna är räddningsväsendets uppgift. De görs regelbundet och riskbaserat under perioder med varning för skogsbrand. Flygningar kan dessutom göras på begäran av regionens räddningsmyndighet, om det till exempel är fråga om att kontrollera rök som har upptäckts. 

Kontaktuppgifter

[email protected] eller telefon 050 396 1234.

Bild: Flygrutter för spaning efter skogsbränder. Ordningsnumret avser ruttens nummer. (c) Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Statistikcentralen 2022

Länkar till lagar