Undervisning och kultur

Regionförvaltningsverket registrerar anmälningar om inledning, ändring och avslutande av verksamheten för privata serviceproducenter av småbarnspedagogik. När du håller på att inleda privat småbarnspedagogik ska du kontakta småbarnspedagogiken i kommunen. Från kommunen får du mer information för att starta din verksamhet.

Anmälningsförfarande för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik

Vi beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd för ungdomsarbete, biblioteken och motionsprojekt. 

Statsunderstöd

Du kan också ansöka om dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor.

Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor