Tillsyn över undervisningsväsendet 

Regionförvaltningsverket övervakar hur klienternas lagliga rättigheter tillgodoses inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, i yrkesutbildning på andra stadiet och i grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.   

Vi har inte befogenheter att övervaka undervisningsväsendet på eget initiativ som vi gör när det gäller småbarnspedagogiken. Vi kan dock utgående från ett klagomål i efterhand undersöka om utbildningsanordnaren har följt lagen. Elever och studerande har enligt lag rätt till exempelvis undervisning, en trygg studiemiljö och tillräckligt stöd. Klagomål kan anföras över både offentliga och privata utbildningsarrangörer.

Hur klagomål lämnas

Utöver att behandla klagomål vägleder vi utbildningsarrangörerna genom att ordna fortbildning och ge rådgivning på ett allmänt plan. Mer information om vår fortbildning finns i evenemangskalendern.  

Evenemangskalender

Länkar till lagar