Anmälan om transport av djur till utlandet

Om du transporterar djur till utlandet eller hämtar djur till Finland och du inte har tillstånd att transportera djur enligt lagstiftningen om djurtransporter ska du göra en registreringsanmälan för transportörer av djur vid utlandstransporter.

Information om anmälan

Du behöver göra en anmälan om du transporterar djur till utlandet eller från utlandet till Finland och du inte har ett tillstånd att transportera djur enligt lagstiftningen om djurtransporter. Anmälan ska göras om du privat transporterar hov- och klövdjur och fjäderfä eller om du som privatperson i kommersiellt syfte transporterar hundar, katter och illrar.

Du behöver inte göra anmälan om du har ett tillstånd att transportera djur. 
Läs mer om tillstånd att transportera djur
 

Gör anmälan med blanketten som finns i Suomi.fi-tjänsten.
Du hittar länken till blanketten längst ner på sidan. 

Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde djurtransportören bor. 

Vi rekommenderar att du använder regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse.
Använd krypterad e-post om du skickar material som innehåller personbeteckningar, andra sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter.

Registreringen är avgiftsbelagd (80 €) fr.o.m. 1.7.2023.


Den är i kraft ända tills du meddelar att djurtransporterna upphör.

Du får en bekräftelse per e-post när din anmälan är registrerad.


Anmäl ändringarna om
- det sker ändringar i transportverksamheten: till exempel ändringar i trafikmedel eller djurarter
- du slutar transportera djur till utlandet eller från utlandet till Finland.

Gör en ny anmälan och var noga med att anteckna samma uppgifter för kontaktpersonen som du använde i den första anmälan.

Anmäl ändringarna i god tid före nästa resa så att de aktuella uppgifterna syns i myndigheternas system.

Länkar till lagar

Blanketter