Beredskap för djursjukdom

I Finland förekommer mycket få sådana sjukdomar som kan överföras från djur till andra djur eller från djur till människor och som är vanliga på andra håll i världen. Dessa sjukdomar kan smitta eller döda ett stort antal djur eller orsaka ett behov av att avliva ett stort antal djur för att få kontroll över sjukdomen. Dessa sjukdomar kan också äventyra människors hälsa och liv, antingen direkt eller via livsmedel, och orsaka djuren mycket lidande. Epidemier orsakar stora kostnader när produktionsdjur och foder går förlorade och djurhållningsplatserna ska rengöras och desinficeras. Epidemierna medför också begränsningar i exporten av animaliska produkter, som har betydande konsekvenser för samhällsekonomin. 

Den goda situationen i Finland kräver ständigt åtgärder för att förebygga sjukdomar. Sådana åtgärder är t.ex.

 • myndigheternas information till målgruppen om sjukdomsrisken
 • regler för import av djur och animaliska produkter
 • begränsningar i handeln med och importen av vissa djur och produkter av dem
 • regelbundna undersökningar av vissa djur med avseende på smittsamma sjukdomar
 • krav på särskilda inhägnader för vissa djur, om de hålls utomhus
 • insamling av döda exemplar av vissa djurarter för undersökning
 • regelbundna utbildningar och övningar för myndigheterna i händelse av epidemier.

Livsmedelsverket har en riksomfattande beredskapsanvisning för djursjukdomar.

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Vår uppgift är att

 • hålla den regionala beredskapsplanen uppdaterad
 • upprätthålla beredskapslager
 • utbilda kommunalveterinärer och beredskapsveterinärer om djursjukdomar
 • se till att proverna och kontrollerna utförs i tid med tanke på vissa djursjukdomar
 • rapportera åtgärderna till Livsmedelsverket.

Vid en epidemi av djursjukdomar utför vi tillsammans med kommunalveterinärer och Livsmedelsverket de uppgifter som anges i lagstiftningen för att epidemin ska fås under kontroll. Vi styr kommunalveterinärer i de åtgärder som vidtas lokalt.

Beredskap för djursjukdomar är en del av regionförvaltningsverkets beredskapsarbete.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av