Anmälan om smittsamma djursjukdomar

Om du söker aktuell information om fågelinfluensa, se Livsmedelsverkets webbplats.

Om du har kontakt med djur och upptäcker symtom som tyder på en eventuell smittsam sjukdom, förpliktar lagen om djursjukdomar dig att underrätta kommunalveterinären om detta. Vem som helst kan göra en anmälan. Kommunalveterinärens kontaktuppgifter finns vanligen på kommunens webbplats för miljö- och hälsoskydd. Kommunerna har ofta anslutit sig till större samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, så tillsynsveterinären är inte nödvändigtvis placerad just i din kommun.

Kommunalveterinären ska misstänka en smittsam djursjukdom på basis av de symtom som beskrivs eller på basis av det undersökta djurets kliniska tillstånd. Om kommunalveterinären misstänker en smittsam djursjukdom, ska kommunalveterinären anmäla detta till länsveterinären.

Vanliga frågor

Symtomen på smittsamma sjukdomar kan variera mycket och vissa sjukdomar kan vara symtomfria. Därför ska alla onormala förhållanden i djurpopulationen anmälas till veterinären.

Anmäl om du märker:

 • symtom hos djur som avviker från det normala
 • väsentliga förändringar i djurens beteende,
 • väsentliga förändringar i djurens produktivitet
 • oförklarlig dödlighet
 • många sjuka eller döda djur åt gången.

Anmäl omedelbart till kommunalveterinären om din misstanke.

Var redo att uppge

 • djurhållningsplatsens eller fyndets läge
 • kontaktuppgifter till husdjurens ägare
 • antal djur som uppvisar symptom eller antalet döda djur
 • symtomen
 • om andra djur har kommit i kontakt med sjuka eller döda djur
 • om några symtom har observerats hos dessa djur.

Kommunalveterinären undersöker djuren och tar nödvändiga prover. Kontaktuppgifterna för kommunalveterinärer finns på kommunernas webbsidor. Kommunalveterinären meddelar om misstanke om sjukdom till regionförvaltningsverket, som vidtar åtgärder för att utreda en eventuell epidemi.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av