Vatten och miljö 

Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen. Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen. Vi behandlar dessutom miljötillståndsansökningar för verksamheter som kan ha omfattande miljökonsekvenser.

Projekt som främjar den gröna omställningen kan få företräde vid behandlingen av tillståndsansökningar åren 2023–2026.

Du kommer väl ihåg att du inte får inleda arbeten innan vi har beviljat tillståndet och det har vunnit laga kraft.