Djurskydd

Djurskyddslagen förpliktar människor att behandla djuren väl. Djur får inte förorsakas onödig smärta eller lidande. Det ska finnas tillräckligt med vatten och lämplig mat för djuren. Dessutom ska djur hållas på en plats som lämpar sig för djurarten i fråga. Djurets välbefinnande ska kontrolleras minst varje dag. Djur får inte överges. Om ett djur insjuknar, ska veterinärvård ordnas för det.

Vanliga frågor

I Finland övervakar djurskyddsmyndigheterna djurens välbefinnande. Till dessa hör 

  • kommunalveterinären
  • länsveterinären
  • polisen
  • tull
  • en tjänsteinnehavare inom hälsoskyddet i kommunen, dvs. mer allmänt en hälsoinspektör.

Dessutom övervakas verksamheten i ett godkänt slakteri av slakteriets besiktningsveterinär och en köttinspektör.

Tillsynsveterinär är en kommunalveterinär som fokuseras på tillsyn och som utför djurskyddsinspektioner. Andra kommunalveterinärer kan också utföra djurskyddsinspektioner.

Om det finns misstankar om att ett djur har skötts dåligt eller att det inte har skötts, kan djurskyddmyndigheterna också göra en inspektion som omfattas av hemfriden.

Djurskyddsinspektioner kan också utföras av djurskyddsinspektörer som är bemyndigade av regionförvaltningsverket. De har dock inte myndighetsrättigheter eller tillträde till hemfriden. Om de upptäcker att ett djur har behandlats illa, underrättar de djurskyddmyndigheterna om detta.

På basis av en anmälan kan en djurskyddmyndighet utreda situationen och göra en djurskyddsinspektion.

Djurskyddsinspektioner utförs också utan misstanke. Dessa inspektioner utförs på sådana platser där djuren hålls för yrkesutövning eller annars i stor skala. Sådana platser kan vara t.ex. djurstallar, stora häststall eller kennlar.

Om du misstänker att ett djur har behandlats dåligt eller inte skötts, kan du göra en djurskyddsanmälan. Vem som helst kan göra det.

Gör en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären i ditt område. Om det inte finns en sådan, gör en anmälan till kommunalveterinären. Tillsynsveterinärens kontaktuppgifter finns vanligen på kommunens webbplats för miljö- och hälsoskydd. Kommunerna har ofta anslutit sig till större samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, så tillsynsveterinären är inte nödvändigtvis placerad just i din kommun.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av