Tillsyn över biblioteksväsendet

Regionförvaltningsverket övervakar lagligheten i bibliotekens verksamhet. Vi genomför dock tillsynen endast utgående från klagomål. Om vi har beviljat ett bibliotek statsunderstöd övervakar vi hur understödet har använts. 

Vem som helst kan lämna in ett klagomål om ett biblioteks verksamhet. Du kan lämna in ett klagomål exempelvis om du misstänker att kommunens biblioteksväsende inte har agerat enligt god förvaltningssed eller enligt bestämmelserna i lag eller om det skett en försummelse eller ett fel i tjänsteutövningen.

Hur klagomål lämnas

Vi ordnar fortbildning för bibliotekens personal och ger vid behov rådgivning för att undvika motstridigheter. Mer information om vår fortbildning finns i evenemangskalendern.

Evenemangskalender

Länkar till lagar