Alkohol och alkoholservering 

Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol kräver tillstånd. Varje näringsidkare och verksamhetsställe behöver ett eget tillstånd. Vi beviljar tillståndet tillsvidare eller på viss tid.