Lakipapereita ja kannettava tietokone pöydällä.

Pengar och egendom

På regionförvaltningsverket beviljar vi tillstånd till vissa företag vars verksamhet omfattar hantering av pengar och egendom. Vi för också ett register över dylika företag. Därtill övervakar vi att de följer lagen inom sin verksamhet.

Vi övervakar