Vatten och miljö 

Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen. Vi behandlar också miljötillståndsansökningar.

Du kommer väl ihåg att du inte får inleda arbeten innan vi har beviljat tillståndet och det har vunnit laga kraft.