Brandskyddsfondens specialunderstöd

Brandskyddsfonden beviljar specialunderstöd för räddningsväsendets byggprojekt till kommuner, räddningsväsendets områden och avtalsbrandkårer. Räddningsväsendets områden och avtalsbrandkårerna kan dessutom få Brandskyddsfondens specialunderstöd för materialinköp till räddningsverken.

Om understödet

Du kan söka understöd en gång per år vid tidpunkter som bestäms av Brandskyddsfonden. Vi informerar om understöd som finns att söka genast när Brandskyddsfonden har offentliggjort understöden.

Anvisningar och ansökningsblanketten hittas på Brandskyddsfondens webbplats.

Vi samordnar områdenas bygg- och materialanskaffningar och sätter understödsansökningarna i prioritetsordning enligt grunderna för understödet. Brandskyddsfonden fattar understödsbesluten. Läs mer om understöden på Brandskyddsfondens webbplats.

Mer information ger:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
räddningsöverinspektör Markku Kirvesniemi, tfn. 0295 016 088

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
räddningsöverinspektör Kai Horelli, tfn. 0295 016 870

Regionförvaltningsverket i Lappland
räddningsöverinspektör Seppo Lehto, tfn. 0295 017 357

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn. 0295 018 063

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
räddningsinspektör Arto Laine, tfn. 0295 018 516

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
räddningsöverinspektör Jarno Soisalo, tfn. 0295 016 628 

fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Blanketter