Brandskyddsfondens specialunderstöd

Brandskyddsfonden beviljar specialunderstöd till kommuner, välfärdsområden och avtalsbrandkårer. Brandskyddsfonden kan bevilja kommuner understöd för byggprojekt för totalrenovering av brandstationer, men inte längre för att bygga nya och för att bygga ut brandstationer. Brandskyddsfonden kan bevilja avtalsbrandkårer specialunderstöd för byggande av nya brandstationer, för anskaffning av fastigheter samt för omfattande grundrenovering eller för att bygga ut gamla brandstationer.

Om en avtalsbrandkår eller någon annan motsvarande sammanslutning har ingått ett brandkårsavtal med välfärdsområdet, kan Brandskyddsfonden bevilja specialunderstöd för anskaffning av materiel till räddningsväsendet. Detta gäller även fabriks-, anstalts- och militärbrandkårerna.

Om understödet

Du kan söka understöd en gång per år vid tidpunkter som bestäms av Brandskyddsfonden. Vi informerar om understöd som finns att söka genast när Brandskyddsfonden har offentliggjort understöden.

Anvisningar och ansökningsblanketten hittas på Brandskyddsfondens webbplats.

Vi samordnar områdenas bygg- och materialanskaffningar och sätter understödsansökningarna i prioritetsordning enligt grunderna för understödet. Brandskyddsfonden fattar understödsbesluten. Läs mer om understöden på Brandskyddsfondens webbplats.

Mer information ger:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
räddningsöverinspektör Eero Nyman, tfn. 0295 016 773

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
räddningsöverinspektör Kai Horelli, tfn. 0295 016 870

Regionförvaltningsverket i Lappland
räddningsöverinspektör Seppo Lehto, tfn. 0295 017 357

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn. 0295 018 063

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
räddningsinspektör Arto Laine, tfn. 0295 018 516

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
räddningsöverinspektör Jarno Soisalo, tfn. 0295 016 628 

fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Blanketter