Vägledning om tillsyn enligt hälsoskyddslagen

Vi ger de kommunala myndigheter som utövar tillsyn enligt hälsoskyddslagen råd och vägledning om tillsynen enligt lagen. Dessutom utvärderar vi kommunernas tillsynsplaner över hälsoskyddet och hur kommunerna verkställer planerna. Vi gör också utvärderings- och styrningsbesök vid tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. Vid besöken utvärderar vi:

  • tillsynsenhetens tillsynsplan för hälsoskyddet och genomförandet av den
  • ordnandet av tillsyn
  • om tillsynen är förenlig med lagstiftningen och de riksomfattande tillsynsanvisningarna.

Efter besöket sammanställer vi skriftlig utvärderingsrespons. Om tillsynsenhetens tillsyn inte uppfyller kraven kan vi begära utredning av den. Tillsynsenheten är skyldig att svara oss hur den tänker ändra tillsynen så att kraven uppfylls.

Du är eventuellt intressetad av