Försäljning av tobaksprodukter

Du behöver tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor. För partihandel måste du göra en anmälan. Gör en ansökan om detaljhandelstillstånd eller en anmälan om partihandel till den kommun där försäljningsstället är beläget.

Mer information om försäljningen av tobaksprodukter på Valviras webbplats

Mer information om hur du ansöker om tillstånd på Valviras webbplats