Försäljning av tobaksprodukter

Du behöver tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor. För partihandel måste du göra en anmälan. Gör en ansökan om detaljhandelstillstånd eller en anmälan om partihandel till den kommun där försäljningsstället är beläget.

Du hittar mer information om försäljningen av tobaksprodukter på Valviras webbplats.

Du är eventuellt intresserad av