Biblioteksstatistik

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för de kommunala allmänna bibliotekens statistikföring.

Vi samlar in information om de allmänna bibliotekens verksamhet och utvärderar kvaliteten på och tillgången till bibliotekstjänster. Utifrån utvärderingen producerar vi information om de allmänna bibliotekens tillstånd.

I statistikdatabasen för allmänna bibliotek har man samlat grundläggande statistik över de allmänna biblioteken sedan 1999. Genom att använda visualisering av statistikinformationen kan man göra upp olika statistikskisser och grafer.

Statistik över de allmänna biblioteken i Finland

Visualisering av de allmänna bibliotekens statistikinformation

Basserviceutvärderingar

2021: Tillräcklig personal och kompetens i de allmänna biblioteken och ledningen av biblioteken

2021: In English: The Assessment of Basic Services 2021 – Library management, and the adequacy and competency of staff in public libraries

2019: Bibliotekslokaler
2017: Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
2015: Tillgången till bibliotekstjänster
2013: Utveckling av personalresuresernas omfattning och kvalitet
2011: Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö (endast på finska)
2010: Maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen kehittämistä (endast på finska)

Andra utvärderingar

2023: Meröppna bibliotek 2022: Flexibilitet och jämlikhet, publikation 173/2023

2021: Biblioteket som främjare av demokratin - biblioteksväsendets enkät

2021: Biblioteksåret 2020: Från coronan mot det nya normala, publikation 119/2021 (endast på finska)

2019: Meröppna bibliotek 2019, publikation 81/20219

2018: De allmänna bibliotekens användarenkät 2018

2023: Meröppna bibliotek 2022: Flexibilitet och jämlikhet