Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet

Om du fostrar upp broilrar så att djurtätheten överstiger 33 kg/m2, måste du anmälä om verksamheten hos regionförvaltningsverket.

Om du gör ändringar i djurtätheten eller produktionssystemen i broileruppfödningsstallet som kan påverka broilrarnas välfärd, anmäla hos regionförvaltningsverket. Du måste göra anmälan t.ex. om djurtätheten höjs så att den överstiger 39 kg/m2.