Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara

Vi övervakar att övningarna och räddningsplanerna som räddningsverken utarbetar tillsammans med verksamhetsutövaren utarbetas.

Med tanke på eventuella olyckor ska räddningsverken tillsammans med verksamhetsutövaren göra upp en räddningsplan för regioner där det finns:

  • en kärnanläggning 
  • en produktionsanläggning som hanterar farliga kemikalier och sprängämnen  
  • en deponi för utvinningsavfall 
  • en bangård för transport av farliga ämnen 
  • ett hamnområde för transport och förvaring av farliga ämnen.

Räddningsplanen omfattar åtgärder med vilka man så effektivt som möjligt kan begränsa och hantera olyckor och av dem orsakade följder. Vid utarbetningen av planen ska räddningsverket höra invånarna som riskerar att utsättas för fara och i tillräcklig grad samarbeta med myndigheterna i området och angränsande områden. För att kunna säkerställa att räddningsplanen fungerar ska räddningsverket och verksamhetsutövaren informera om planen och ordna övningar.

Länkar till lagar