Klagomål om räddningsväsendet

Vi övervakar räddningsväsendet inom välfärdsområdena och produktionen av räddningsväsendets tjänster.

Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av räddningsväsendets tjänster. Räddningsväsendets uppgifter i välfärdsområdena sköts i praktiken av räddningsverket.

Välfärdsområdets räddningsmyndigheter är 

  • räddningsverkets högsta tjänsteinnehavare, 
  • tjänsteinnehavare vid räddningsverket som den högsta tjänsteinnehavaren förordnat,
  • välfärdsområdets behöriga kollegiala organ.

Du kan anföra förvaltningsklagan om räddningsväsendet hos regionförvaltningsverket när

  • ditt ärende gäller sådana uppgifter som är föreskrivna i räddningslagen eller när
  • en myndighet, den som står i anställningsförhållande till en myndighet eller den som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter.

Observera att vi på regionförvaltningsverket inte övervakar nödcentralens verksamhet.