Klagomål om räddningsväsendet

Vi övervakar räddningsväsendet samt nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster. Du kan lämna klagomål till oss om de uppgifter inom räddningsväsendet som anges i räddningslagen.

Räddningsverken ska bland annat

  • förebygga bränder och andra olyckor 
  • fungera på ett ändamålsenligt sätt vid olyckor och farliga situationer samt begränsa olyckornas följder 
  • ha hand om tillsynsuppgifter, till exempel brandsyner 
  • varna befolkningen vid farliga situationer och olyckor samt underhålla det larmsystem som behövs 
  • ha hand om uppgifter som hör till räddningsverksamheten 
  • ha hand om övriga uppgifter som hör till räddningsverket 
  • ha hand om räddningsväsendets tjänsteinnehavares verksamhet.

Observera att vi på regionförvaltningsverket inte övervakar nödcentralens verksamhet.